Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 44

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 44

Strona 44 z 136

BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. FI: Prawo do starania się, żądania lub wydobycia zasobów jest ograniczone do osób fizycznych, przebywających na stałe na obszarze EOG. Zgody na odstępstwa od wymogu stałego pobytu udziela Ministerstwo Handlu i Przemysłu. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. BG, EE, HU: Brak. 2) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. BG, EE, HU: Brak. 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. BG, EE, HU: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. BG, EE, HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii)

PL

i)

Usługi związane z wytwórczością BG: Usługi na zlecenie w zakresie montażu, naprawy i konserwacji urządzeń fabrycznych (część CPC 885) EE: Usługi konsultingowe odnoszące się do wytwórczości (część CPC 884 i część 885 z wyłączeniem 88442) HU: Usługi konsultingowe odnoszące się do wytwórczości (część CPC 884 i część 885)

1) 2) 3) 4)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. EE, HU: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. EE, HU: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. BG, EE, HU: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU: Bez ograniczeń. BG, EE, HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/63

L 251/64

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi związane z dystrybucją energii (LV: CPC 887. HU: wyłącznie usługi konsultingowe, ex CPC 887. LT: Obejmuje usługi konsultingowe odnoszące się do przesyłu i dystrybucji, w oparciu o stawkę, energii elektrycznej, paliw gazowych, pary i gorącej wody do gospodarstw domowych, odbiorców przemysłowych, komercyjnych i innych podmiotów korzystających z CPC 887 (1) SI: Usługi związane z dystrybucją energii – tylko w odniesieniu do gazu (2) – część CPC 887) Usługi wyszukiwania osób na stanowiska kierownicze (CPC 87201) 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LV, LT, SI: Bez ograniczeń. HU, LV, LT, SI: Brak 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LV, LT, SI: Bez ograniczeń. HU, LT, LV, SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LV, LT, SI: Bez ograniczeń. HU, LV, LT, SI: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LV, LT, SI: Bez ograniczeń. HU, LT oraz SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. LV: Brak.

j)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

k)

1) 2) 3) 4)

AT, BG, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. AT, BG, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. AT, BG, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. ES: Monopol państwowy. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.