Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 45

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 45

Strona 45 z 136

1) 2) 3) 4)

AT, BG, DE, ES, FI, IE, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. AT, BG, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. AT, BG, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(1) (2)

LV: Wyszczególniona usługa stanowi jedynie część całkowitego zakresu usług, objętych porozumieniem w zakresie CPC. SI: Funkcjonuje przedsiębiorstwo użyteczności publicznej; koncesja może zostać przyznana prywatnym podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w Republice Słowenii.

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, PT, SK: Bez ograniczeń. DE: Na podstawie uprawnień przyznanych usługodawcy przez właściwe władze. Uprawnienia przyznawane będą w zależności od sytuacji i zmian na rynku pracy. BE, FR, ES, IT: Monopol państwowy. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, DE, FR, IT, IE, NL, PT, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, FI, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, DE, FI, PT, RO, SK: Bez ograniczeń. IT: Monopol państwowy. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, FI, RO, SK: Bez ograniczeń. BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, RO, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. ES: Dostęp wyłącznie poprzez Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales oraz Sociedades Cooperativas. Dostęp podlega wcześniejszemu zezwoleniu. Przy przyznawaniu zezwolenia Rada Ministrów bierze pod uwagę warunki takie jak kompetencje, uczciwość zawodową i niezależność, stosowność ochrony w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludności i porządku publicznego. DK: Bez ograniczeń w odniesieniu do usług dozoru lotnisk. Wymóg posiadania krajowej osobowości prawnej. Dostęp podlega wcześniejszemu zezwoleniu. Przy przyznawaniu zezwolenia Ministerstwo Sprawiedliwości bierze pod uwagę warunki takie, jak kompetencje, uczciwość zawodową i niezależność, doświadczenie i dobrą reputację spółki starającej się o założenie działalności. 1) 2) 3) 4) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, PT, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, DE, FR, IT, IE, NL, PT, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, FI, RO, SK: Bez ograniczeń. AT, BG, DE, FI, PT, RO, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: AT, BG, FI, RO, SK: Bez ograniczeń. BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. DK: Wymóg stałego pobytu i obywatelstwa dla większości członków zarządów i kadry kierowniczej. Bez ograniczeń w odniesieniu do usług dozoru lotnisk.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.