Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 46

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 46

Strona 46 z 136

Usługi wyszukiwania miejsc pracy (CPC 87202)

PL

4)

Usługi pozyskiwania biurowego personelu pomocniczego (CPC 87203)

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

l)

Usługi ochrony (CPC 87302, 87303, 87304, 87305)

1) 2) 3)

1) 2) 3)

L 251/65

L 251/66

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK: Bez ograniczeń w odniesieniu do usług dozoru lotnisk. Wymóg obywatelstwa dla kadry kierowniczej. FR: Wymóg obywatelstwa dla dyrektorów i kierowników. BE: Wymóg obywatelstwa dla personelu zarządzającego. ES, PT: Wymóg obywatelstwa dla pracowników wyspecjalizowanych. IT: Wymóg obywatelstwa w celu uzyskania koniecznego zezwolenia na świadczenie usług ochrony i konwojowania kosztowności. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. FR: Bez ograniczeń dla usług w zakresie badań. BG, RO: Bez ograniczeń. BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK: Bez ograniczeń w odniesieniu do usług dozoru lotnisk. Wymóg stałego pobytu dla personelu zarządzającego. Bez ograniczeń w odniesieniu do usług dozoru lotnisk. Wymóg stałego pobytu dla personelu zarządzającego. BE: Wymóg stałego pobytu dla personelu zarządzającego. IT: Wymóg stałego pobytu w celu uzyskania koniecznego zezwolenia na świadczenie usług ochrony i konwojowania kosztowności. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. FR: Bez ograniczeń dla usług w zakresie badań. DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i uposażeń za wszystkie usługi w zakresie pomiarów realizowane za granicą. BG, RO: Bez ograniczeń. Brak. FR: „Usługi w zakresie poszukiwań złóż i oceny rentowności” uwarunkowane zezwoleniem. BG, RO: Bez ograniczeń.

PL

m)

Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską (*) (CPC 8675)

1) 2)

1)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3)

FR: „Pomiary”: Dostęp wyłącznie poprzez SEL (anonyme, ą responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP, SA i SARL. IT: Mogą obowiązywać wyłączne prawa dla niektórych usług w zakresie poszukiwań złóż związanych z wydobyciem (minerałów, ropy, gazu itp.). ES: Dostęp do zawodu związanego z dokonywaniem pomiarów i zawodu geologa wyłącznie przez osoby fizyczne. PT: Dostęp jest ograniczony do osób fizycznych. IT: Dostęp do zawodu związanego z dokonywaniem pomiarów i zawodu geologa wyłącznie przez osoby fizyczne. Stowarzyszenia zawodowe (bez tworzenia spółek) między osobami fizycznymi są dozwolone. BG, RO: Bez ograniczeń.

2) 3)

26.9.2007

(*)

Przedmiotowe usługi wykluczają prowadzenie kopalń.

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DE: Warunki obywatelstwa dla geometrów wyznaczanych publicznie. FR: „Pomiary” – działania odnoszące się do ustanawiania praw własności i prawa ziemskiego są zarezerwowane dla wspólnotowych „expertsgéomètres”. BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i EE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. EE: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wymogu w odniesieniu do pracowników, na podstawie którego muszą posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie pokrewnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.