Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 47

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 47

Strona 47 z 136

BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. DE: Warunki obywatelstwa dla geometrów wyznaczanych publicznie. 1) BG, RO: Bez ograniczeń. 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. 4) 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: IT, PT: Wymóg stałego pobytu. BG, RO: Bez ograniczeń.

PL

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i EE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i uposażeń za wszystkie usługi, które są wykonywane za granicą.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

n)

Konserwacja i naprawa sprzętu (z wyłączeniem statków morskich i powietrznych lub innych środków transportu) (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, LT, LV: CPC 633, 8861, 8866. BG: Usługi w zakresie naprawy przedmiotów użytku osobistego i gospodarstwa domowego (z wyłączeniem biżuterii) CPC 63301, 63302, część 63303, 63304, 63309. EE, LT, LV: 633, 8861– 8866)

1) BG, RO: Bez ograniczeń. 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i EE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK, ES i EE, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

L 251/67

L 251/68

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów (CPC 874) 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) 4) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU, LV, LT, PL, RO: Bez ograniczeń, z wyłączeniem fotografii lotniczej: brak. BG, EE, HU, LV, LT, PL: Brak. RO: Bez ograniczeń. BG: Brak, z wyjątkiem laboratoriów rentgenowskich wymagających licencji. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, EE, HU, LV, LT, PL, RO: Bez ograniczeń, z wyłączeniem fotografii lotniczej: brak BG, CZ, HU, LV, LT, PL: Brak. RO: Bez ograniczeń. 2) RO: Bez ograniczeń. 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

o)

PL

p)

Usługi fotograficzne (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: CPC 875. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, CZ, EE, LV, PL: z wyłączeniem sprzedaży detalicznej. BG: część CPC 87501, 87502, 87503, część 87504, 87506, 87507 z wyłączeniem fotografii paszportowej i lotniczej. PL: z wyłączeniem fotografii lotniczej)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.