Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 48

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 48

Strona 48 z 136

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

q)

Usługi związane z pakowaniem (CPC 876)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

1) Bez ograniczeń. 2) 3) RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(*)

Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania.

26.9.2007

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Usługi drukarskie i wydawnicze (CPC 88442) 1) 2) BG, RO: Bez ograniczeń. 3) IT: Udział zagraniczny w spółkach wydawniczych ograniczony jest do 49 procent kapitału lub praw do głosowania. LT: Prawa do prowadzenia działalności w sektorze wydawniczym przyznawane są wyłącznie osobom prawnym zarejestrowanym na Litwie. LV: Prawa do prowadzenia działalności w sektorze wydawniczym przyznawane są wyłącznie osobom prawnym zarejestrowanym na Łotwie. PL: Wymóg obywatelstwa dla naczelnych redaktorów gazet i czasopism. SK: Prawa do prowadzenia działalności w sektorze wydawniczym przyznawane są wyłącznie osobom prawnym zarejestrowanym w Republice Słowackiej. BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: PL: Wymóg obywatelstwa dla redaktorów naczelnych gazet i czasopism. BG, RO: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii) oraz z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: BE, DE, DK, ES: Wyższe wykształcenie lub równoważne kwalifikacje techniczne potwierdzające wiedzę i kwalifikacje zawodowe, a także trzyletnie doświadczenie zawodowe w danym sektorze. BE: W przypadku gdy pensja brutto osoby fizycznej jest poniżej progu 30 000 EUR, wymagany jest test potrzeb ekonomicznych. 1) 2) BG, RO: Bez ograniczeń. 3) BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń.

r)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

s)

Usługi konferencyjne (AT: wyłącznie usługi w zakresie zarządzania wystawami)

1) 2) 3) BG, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem BE, DE, DK i ES, zgodnie ze wskazaniami w sekcji poziomej ppkt (iii).

t)

Inne

L 251/69

L 251/70

II. 1.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ 1) 2) BG, RO: Bez ograniczeń. 3) BG, RO: Bez ograniczeń, 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: DK: Uprawnieni publiczni tłumacze ustni i pisemni: warunek obywatelstwa, o ile Duńska Agencja Handlu i Spółek nie odstąpi od przedmiotowego wymogu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 48 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.