Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 55

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 55

Strona 55 z 136

BG (2): część CPC 62113 oraz 62114, 62115, 62116. RO: CPC 621) 1) 2) 3) 4) FR: Bez ograniczeń dla podmiotów gospodarczych i pośredników pracujących na rynkach krajowych. MT: Bez ograniczeń. BG, MT: Bez ograniczeń. MT: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: MT: Bez ograniczeń. FR: Warunek obywatelstwa w odniesieniu do działalności podmiotów gospodarczych, przedstawicieli handlowych i pośredników pracujących na dwudziestu (20) rynkach krajowych. RO: Bez ograniczeń, w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) 4) BG: Bez ograniczeń. FR: Bez ograniczeń dla podmiotów gospodarczych i pośredników pracujących na rynkach krajowych. MT: Bez ograniczeń. MT: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: MT: Bez ograniczeń. IT: Wymóg stałego pobytu. RO: Bez ograniczeń, w odniesieniu do ppkt (ii).

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1)

(2)

Z wyłączeniem broni we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem BG. Wyłączając środki wybuchowe, produkty chemiczne i metale szlachetne we wszystkich państwach członkowskich, z wyjątkiem AT, FI, SE. Z wyłączeniem materiałów pirotechnicznych, artykułów zapalnych, urządzeń wybuchowych, amunicji, sprzętu wojskowego, tytoniu i wyrobów tytoniowych, substancji toksycznych, wyrobów medycznych i narzędzi chirurgicznych, niektórych substancji medycznych i przedmiotów do użytku medycznego w AT. Z wyłączeniem dystrybucji tytoniu, wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych; towarów farmaceutycznych, medycznych i ortopedyczynych, broni, amunicji i sprzętu wojskowego, metali szlachetnych, kamieni szlachetnych i wyrobów zawierających metale lub kamienie szlachetne; ropy naftowej i produktów ropy naftowej w BG. Z wyłączeniem usług w zakresie dystrybucji amunicji, materiałów wybuchowych, środków odurzających oraz leków zawierających środki odurzające, wyrobów tytoniowych i papieru do papierosów, alcoholu i spirytusu w RO. Z wyłączeniem dystrybucji materiałów pirotechnicznych, artykułów zapalnych i urządzeń wybuchowych, broni palnej, amunicji i sprzętu wojskowego, substancji toksycznych i niektórych substancji medycznych w SI. BG: Zobowiązania szczególne nie obejmują usług świadczonych przez pośredników pobierających prowizje działających na giełdach towarowych funkcjonujących w sposób ciągły.

26.9.2007

26.9.2007

II. 4. B.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej (1) (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem PL: CPC 622, 61111, 6113, 6121. PL: CPC 622, z wyjątkiem 62226, 62228, 62251, 62252) 1) (2) FR: Bez ograniczeń dla aptek. BG, MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 622: Brak. 2) MT: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem CPC 622: Brak. 3) (3) BG: Wymóg uzyskania licencji na specjalistyczne usługi w zakresie sprzedaży hurtowej. Test potrzeb ekonomicznych, główne kryteria to: liczba oraz wpływ na istniejące sklepy, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne, wpływ na warunki ruchu drogowego. FR: Apteki hurtowe otrzymują zezwolenia zgodnie z potrzebami ludności oraz w ramach ustanowionych kontyngentów. PL: Zakładanie spółek prowadzących działalność w zakresie sprzedaży hurtowej importowanych towarów konsumpcyjnych uwarunkowane jest uzyskaniem licencji. MT: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: MT: Bez ograniczeń. FR: Warunek obywatelstwa dla handlu hurtowego produktami farmaceutycznymi. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) 4) BG, MT: Bez ograniczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 55 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.