Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 58

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 58

Strona 58 z 136

CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. BG: Dostęp jest przyznawany szkołom ponadpodstawowym finansowanym ze środków prywatnych zarejestrowanym jako osoby prawne za zgodą Rady Ministrów. Jednym z warunków jest spełnienie państwowych wymogów w zakresie kształcenia i zdrowia. Bez ograniczeń dla osób fizycznych i stowarzyszeń CZ: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. Warunek w zakresie zapewnienia jakości i poziomu nauczania oraz odpowiednich obiektów szkolnych. HU: Zakładanie szkół uwarunkowane jest uzyskaniem licencji od władz lokalnych. SK: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie, pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji i wymogów merytorycznych w przypadku zakładania takiej placówki. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. BG: Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej i w pkt 3) powyżej. FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. 1) 2) 3) CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. LT: Brak, z wyjątkiem wymogu uzyskania zezwolenia Ministerstwa Edukacji i Nauki dla placówek oświatowych uznawanych przez państwo. SI: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo słoweńskie. SK: Brak, z wyjątkiem wymogu, że większość członków zarządu musi posiadać obywatelstwo słowackie. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. BG: Warunek bułgarskiego obywatelstwa. Obywatele obcych państw mogą wykonywać zawód nauczyciela pod warunkiem posiadania stałego pobytu i uznania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.

PL

2) 3)

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

26.9.2007

26.9.2007

II. 5. C.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI PRYWATNEJ Usługi w zakresie szkolnictwa wyższego (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem CZ i SK: CPC 923. CZ i SK: Wyłącznie CPC 92310) 1) FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. ES, IT: Test potrzeb w przypadku otwierania prywatnych wyższych uczelni uprawnionych do wydawania uznawanych dyplomów lub przyznawania uznawanych stopni naukowych. AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. EL: Bez ograniczeń dla placówek oświatowych wydających dyplomy uznawane przez państwo. CZ: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie. Warunek w zakresie zapewnienia jakości i poziomu nauczania oraz odpowiednich obiektów szkolnych. SK: Obywatele obcych państw mogą uzyskać zezwolenie właściwych władz na założenie i prowadzenie placówki oświatowej oraz na nauczanie, pod warunkiem spełnienia wymogów w zakresie kwalifikacji i wymogów merytorycznych w przypadku zakładania takiej placówki. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez ograniczeń. FR: Warunek obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych władz na założenie i kierowanie placówką oświatową oraz na nauczanie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 58 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.