Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 64

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 64

Strona 64 z 136

26.9.2007

II. 7.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Inne usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego (CPC 9319. EE: CPC 9319, inne niż 93191) 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. 2) 3) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE, HU, SI: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE, HU, SI: bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). 1) 2) 3) Bez ograniczeń. CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Bez ograniczeń. CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Bez ograniczeń. FR: Zezwolenie na świadczenie usług wydają właściwe organy, zgodnie z lokalnymi potrzebami. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. 2) 3) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE, HU, SI: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem AT, EE, HU, SI: bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii). 1) Bez ograniczeń. 2) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Bez ograniczeń. 3) CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CZ, HU, FI, MT, PL, RO, SI, SK, SE: Bez ograniczeń. 1)

B.

PL

C.

D.

Usługi społeczne Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: Domy rekonwalescencji i opieki społecznej, domy spokojnej starości BG: Wyłącznie usługi społeczne finansowane ze środków prywatnych (część CPC 933) Inne (usługi związane z opieką zdrowotną)

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. 4) Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii).

1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. 4) Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii).

L 251/91

L 251/92

II. 8.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI Hotele, restauracje i catering (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, PL: CPC 641, 642, 643 (z wyłączeniem cateringu w sektorze usług transportowych) BG: z wyjątkiem usług w zakresie serwowania napojów alkoholowych w lokalu: CPC 641, część CPC 642, część CPC 643. PL: CPC 641, 642) 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem cateringu: Brak. BG, RO: Brak (*). Brak. BG: Usługodawca musi być spółką zarejestrowaną w Republice Bułgarii, bez ograniczeń co do wysokości udziału zagranicznego w kapitale. Licencja na świadczenie usług turystycznych wydana przez Państwową Agencję Turystyki. Liczba zagranicznych członków kierownictwa nie może być większa niż liczba członków kierownictwa będących obywatelami Bułgarii w przypadku, gdy poziom publicznego udziału (własność skarbu państwa oraz/ lub samorządów) w kapitale zakładowym bułgarskiej spółki przekracza 50 procent. Świadczenie usług przewodnika turystycznego musi odbywać się poprzez uprawnione osoby zagraniczne. IT: Test lokalnych potrzeb ekonomicznych przy otwieraniu nowych barów, kawiarni i restauracji. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: Bez ograniczeń, z wyjątkiem cateringu: brak BG, RO: Brak (*). Brak. Brak.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 64 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.