Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 7

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 7

Strona 7 z 136

b) Traktowanie mniej korzystne może być przyznane przedsiębiorstwom zależnym (od spółek chilijskich), utworzonym zgodnie z prawem państwa członkowskiego, które mają wyłącznie siedzibę statutową lub zarząd na terytorium Wspólnoty, chyba że możliwe jest wykazanie, że posiadają one skuteczne i trwałe powiązania z gospodarką jednego z państw członkowskich. Ustanowienie osoby prawnej: 3) RO: członkowie zarządów jednoosobowych i prezesi zarządów oraz połowa łącznej liczby członków zarządu spółki handlowej musi być obywatelami rumuńskimi, chyba że umowa spółki lub jej statut przewiduje inaczej. Większość audytorów spółki handlowej i ich zastępców musi być obywatelami rumuńskimi. SE: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) może być ustanowiona przez jedną lub wiele osób. Strona ustanawiająca albo zamieszkuje na stałe w obrębie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub jest osobą prawną funkcjonującą w EOG. Spółka osobowa może być stroną ustanawiającą, wyłącznie jeżeli każdy z partnerów zamieszkuje na terytorium EOG (3). Podobne warunki obowiązują przy ustanawianiu wszystkich pozostałych rodzajów osób prawnych. a)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (2)

(3)

W przypadku Austrii, Finlandii i Szwecji nie wprowadzono zastrzeżeń poziomych dla usług uznanych za usługi zakładów użyteczności publicznej. Uwaga wyjaśniająca: Usługi zakładów użyteczności publicznej występują w sektorach takich, jak: usługi w zakresie doradztwa naukowego i technicznego, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, usługi w zakresie kontroli i analizy technicznej, usługi związane ze środowiskiem naturalnym, usługi zdrowotne, usługi transportowe i usługi pomocnicze dla wszystkich środków transportu. Wyłączne prawa do takich usług są często przyznawane prywatnym podmiotom gospodarczym, na przykład podmiotom gospodarczym mającym koncesje od władz publicznych, z zastrzeżeniem wypełnienia określonych zobowiązań co do świadczenia usług. Ponieważ usługi zakładów użyteczności publicznej często występują również na szczeblu podcentralnym, ustanawianie szczegółowych i wyczerpujących harmonogramów dla poszczególnych sektorów jest nieuzasadnione. Wyłączenia od tych wymagań mogą być przyznane, jeśli istnieje możliwość wykazania, że nie jest konieczne spełnienie warunku stałego zamieszkania.

26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE Prawo dotyczące oddziałów spółek zagranicznych: 3) SE: Spółka zagraniczna (która nie ustanowiła osoby prawnej w Szwecji) prowadzi swoją działalność handlową poprzez oddział, ustanowiony w Szwecji, z oddzielnym zarządzaniem i oddzielną księgowością. SE: Projekty budowlane trwające mniej niż rok są wyłączone z wymogów ustanowienia oddziałów do wyznaczenia miejscowego przedstawiciela. PL: Brak zobowiązań w odniesieniu do oddziału. Prawo dotyczące oddziałów spółek zagranicznych: 3) SE: Dyrektor i co najmniej 50 procent członków zarządu zamieszkuje na stałe na terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). SE: Dyrektor oddziału zamieszkuje na stałe na terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) (1). SE: Obywatele Szwecji lub innych krajów, niezamieszkujący na stałe w Szwecji, którzy chcą prowadzić działalność handlową w Szwecji, wyznaczają i rejestrują u władz lokalnych przedstawiciela, odpowiedzialnego za takie działania. SI: Ustanowienie oddziału przez przedsiębiorstwa zagraniczne podlega obowiązkowi wpisu spółki dominującej do rejestru sądowego w kraju pochodzenia na okres co najmniej roku. FI: Obcokrajowiec, który zamieszkuje poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i prowadzi działalność handlową jako przedsiębiorca prywatny lub jako partner w fińskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce ogólnej, musi uzyskać pozwolenie na prowadzenie takiej działalności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.