Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 70

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 70

Strona 70 z 136

(2) „Usługi w zakresie obsługi stacji kontenerowej i magazynowania” oznaczają działalność polegającą na przechowywaniu kontenerów, na terenie portu lub na lądzie, w celu ich zapełnienia/opróżnienia, napraw i udostępniania do załadunku. (3) „Usługi agencji morskich” oznaczają działalność polegającą na reprezentowaniu, w ramach danego obszaru geograficznego, w charakterze agenta, interesów jednej lub więcej linii żeglugi morskiej lub przedsiębiorstw żeglugowych, do następujących celów: — obrót i sprzedaż usług w zakresie transportu morskiego i usług pokrewnych, począwszy od podania ceny, po fakturowanie oraz wystawianie listów przewozowych w imieniu spółek, nabywanie i odsprzedaż niezbędnych usług pokrewnych, przygotowanie dokumentów i zapewnienie informacji handlowych, — działanie w imieniu spółek organizujących wezwanie statku lub przejęcie ładunków, jeżeli to konieczne.

26.9.2007

26.9.2007

II. 10.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) (**) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) 4) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU i LV: Bez ograniczeń. EE, HU i LV: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV i SI: Bez ograniczeń. EE, HU, LV i SI: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV i SI: Bez ograniczeń. EE, HU, LV i SI: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV i SI: Bez ograniczeń. EE, HU, LV i SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, MT, RO: Bez ograniczeń. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU i LV: Bez ograniczeń. EE, HU i LV: Brak. 2) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV i SI: Bez ograniczeń. EE, HU, LV i SI: Brak. 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV i SI: Bez ograniczeń. EE, HU, LV i SI: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV i SI: Bez ograniczeń. EE, HU i SI: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. LV: Brak.

Usługi w zakresie spedycji frachtu morskiego (1)

PL

d)

Konserwacja i naprawa statków, z wyjątkiem EE, LV i SI. EE i LV: CPC 8868. SI: CPC 8868**

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/101

„Usługi w zakresie spedycji frachtu” oznaczają usługi polegające na organizowaniu i monitorowaniu operacji przewozu w imieniu przewoźników, poprzez nabywanie usług transportowych i pokrewnych, przygotowanie dokumentacji i dostarczenie informacji handlowych. (*) Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania. (**) W przypadku działalności w sferze publicznej mogą być stosowane procedury wydawania koncesji lub licencji dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

(1)

L 251/102

II. 10. B.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Transport śródlądowymi drogami wodnymi b) Transport towarowy c) Wynajem statków z załogą f) Usługi uzupełniające dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi 1) 3) Brak, poza środkami opartymi na istniejących lub przyszłych umowach dotyczących dostępu do śródlądowych dróg wodnych (włączając umowy dotyczące połączenia Ren–Men–Dunaj), które rezerwują niektóre prawa dotyczące ruchu dla podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w danych krajach i spełniających kryteria obywatelstwa dotyczące własności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 70 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.