Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 71

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 71

Strona 71 z 136

Rozporządzenia wykonawcze do Konwencji z Mannheim w sprawie żeglugi po Renie. AT: Zgodnie z austriacką ustawą w sprawie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych, założenie przedsiębiorstwa żeglugowego przez osoby fizyczne wymaga obywatelstwa kraju EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). W przypadku założenia działalności jako osoba prawna większość dyrektorów, zarząd i rada nadzorcza muszą być obywatelami krajów EOG. Ponadto większość udziałów musi być własnością obywateli EOG. BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. 2) 4) 1) 2) 3) 4) Brak, z wyjątkiem BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. Brak, z wyjątkiem BG, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń. Brak, z wyjątkiem BG, CZ, CY, EE, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CZ, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń. 1) 3) Brak, poza środkami opartymi na istniejących lub przyszłych umowach dotyczących dostępu do śródlądowych dróg wodnych (włączając umowy dotyczące połączenia Ren–Men–Dunaj), które rezerwują niektóre prawa dotyczące ruchu dla podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w danych krajach i spełniających kryteria obywatelstwa dotyczące własności. Rozporządzenia wykonawcze do Konwencji z Mannheim w sprawie żeglugi po Renie. BG, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Bez ograniczeń. 2) Brak, z wyjątkiem BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CY, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń. Patrz: przypis (1)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

d)

Konserwacja i naprawa statków

1) 2) 3) 4)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. Brak, z wyjątkiem BG, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń. Brak, z wyjątkiem BG, CZ, EE, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: BG, CZ, EE, LT, MT, PL, RO, SI: Bez ograniczeń.

(1)

26.9.2007

Wspólnota nadal przyznaje statkom usługodawcy drugiej Strony traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane własnym statkom w odniesieniu do, między innymi, dostępu do portów, korzystania z infrastruktury i dodatkowych usług morskich w portach, jak również w odniesieniu do opłat i prowizji, obsługi celnej, wyznaczania miejsc do cumowania oraz sprzętu do załadunku i rozładunku. W portach usługi obejmują również (tak samo jak powyżej, w przypisie w odniesieniu do międzynarodowego transportu morskiego): 1) pilotaż; 2) pomoc w holowaniu i przeciąganiu; 3) tworzenie rezerw, zaopatrzenie w paliwo i wodę; 4) pobieranie śmieci i usuwanie odpadów balastowych; 5) usługi kapitana portu; 6) pomoce nawigacyjne; 7) usługi operacyjne na nabrzeżu niezbędne dla funkcjonowania statku, włączając przekazywanie informacji, dostawę wody i prądu elektrycznego; 8) obsługa w przypadku nagłych awarii; 9) kotwiczenie, cumowanie i usługi związane z cumowaniem.

26.9.2007

II. 10. C. c)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Usługi w zakresie przewozów lotniczych Usługi wynajmowania środków transportu lotniczego z załogą (CPC 734)

d)

Konserwacja i naprawy samolotów i ich części

1) 2) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem PL: Bez ograniczeń.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 71 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.