Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 72

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 72

Strona 72 z 136

PL: Brak, z wyjątkiem wymogu, że środek transportu lotniczego używany przez wspólnotowych przewoźników lotniczych musi być zarejestrowany w państwie członkowskim udzielającym licencji przewoźnikowi lotniczemu lub gdzie indziej we Wspólnocie. W przypadku krótkoterminowych umów najmu lub w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu. 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem PL: Bez ograniczeń. PL: Brak, z wyjątkiem wymogu, że środek transportu lotniczego używany przez przewoźników wspólnotowych musi być zarejestrowany w rejestrze środków transportu lotniczego tego państwa członkowskiego, środek transportu lotniczego musi stanowić własność osoby fizycznej, spełniającej określone kryteria w zakresie obywatelstwa, lub osoby prawnej, spełniającej określone kryteria w odniesieniu do własności kapitału i kontroli (łącznie z obywatelstwem dyrektorów). 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem PL: Bez ograniczeń. PL: Bez ograniczeń, z wyjątkiem środków horyzontalnych. 1) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV, PL: Bez ograniczeń. EE, HU, LV, PL: Brak. 2) Brak. 3) CZ: Siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się w Republice Czeskiej. SK: Siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się w Republice Słowackiej. RO: Wymagane jest zezwolenie Rumuńskiego Urzędu Lotnictwa. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem PL: Bez ograniczeń. PL: Brak. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem PL: Bez ograniczeń. PL: Brak.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1) 2) 3)

4)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU, LV, PL: Bez ograniczeń. EE, HU, LV, PL: Brak Brak. CZ: Siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się w Republice Czeskiej. SK: Siedziba przedsiębiorstwa musi znajdować się w Republice Słowackiej. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

L 251/103

L 251/104

II. 10.

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE 1) 2) 3) 4) Brak. Brak. RO: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń. w odniesieniu do ppkt (ii). 1) W kwestii dystrybucji poprzez komputerowy system rezerwacji transportu powietrznego usług świadczonych przez głównego przewoźnika: Bez ograniczeń. BG, RO: Brak. Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: W kwestii dystrybucji poprzez komputerowy system rezerwacji transportu powietrznego usług świadczonych przez głównego przewoźnika: Bez ograniczeń. BG: Brak. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: W odniesieniu do zobowiązań przewoźnika głównego lub przewoźników współpracujących w kwestii komputerowego systemu rezerwacji kontrolowanego przez przewoźnika lotniczego jednego lub więcej państw trzecich: bez ograniczeń. BG, RO: Brak. Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, RO: W odniesieniu do zobowiązań przewoźnika głównego lub przewoźników współpracujących w kwestii komputerowego systemu rezerwacji kontrolowanego przez przewoźnika lotniczego jednego lub więcej państw trzecich: bez ograniczeń. BG, RO: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 72 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.