Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 73

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 73

Strona 73 z 136

Sprzedaż i obrót

PL

2) 3)

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

System rezerwacji komputerowych

1) 2) 3) 4)

Brak. Brak. Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

1)

2) 3)

4)

26.9.2007

26.9.2007

II. 10. E. a)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Usługi w zakresie transportu kolejowego Przewozy pasażerskie

1) 2) 3) 4)

Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Usługi można świadczyć na podstawie umowy koncesyjnej wydawanej przez władze państwowe lub lokalne. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej.

1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak.

PL

b)

Przewozy towarowe

1) 2) 3) 4)

Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Usługi można świadczyć na podstawie umowy koncesyjnej wydawanej przez władze państwowe lub lokalne. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. 1) 2) 3) Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak.

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

d)

Konserwacja i naprawy sprzętu transportu kolejowego (CPC 8868)

1) 2) 3) 4)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU: Bez ograniczeń. EE, HU: Brak. RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

1) 2) 3) 4)

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, HU: Bez ograniczeń. EE, HU: Brak. RO: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: RO: Bez ograniczeń.

L 251/105

L 251/106

II. 10. F. a)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Usługi w zakresie transportu drogowego Przewozy pasażerskie (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem FI, LV, LT, RO: CPC 71213 i 7122. FI: CPC 71222 i 71223. LV: CPC 71213, 71222, 71223. LT, RO: CPC 7121, 7122). W odniesieniu do LV, LT, RO: z wyłączeniem kabotażu. 1) 2) 3) Bez ograniczeń. Brak, z wyjątkiem BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. W kwestii transportu w ramach państwa członkowskiego (kabotaż), przez przewoźnika zarejestrowanego poza tym państwem członkowskim: bez ograniczeń, z wyjątkiem wynajmu nieregularnych usług w zakresie transportu autobusowego z kierowcą: (71223) (*), gdzie nie będą miały zastosowania, począwszy od 1996 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 73 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.