Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 75

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 75

Strona 75 z 136

Zezwolenie wydawane jest w oparciu o sytuację finansową wnioskodawcy, doświadczenie i zdolności do świadczenia usług. Ograniczenia dotyczące stosowania dzierżawionych pojazdów do działalności tego typu. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, MT, PL, SK i SL: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii). Bez ograniczeń (**). MT, RO: Bez ograniczeń. SE: Podmioty gospodarcze uprawnione do zarejestrowania i utrzymania własnej infrastruktury związanej z obsługą terminala, z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z przestrzenią i wydajnością. MT, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: MT, RO: Bez ograniczeń. 1) 2) 3) Bez ograniczeń. BG, HU, MT, PL, SK: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń w kwestii transportu w obrębie państwa członkowskiego przez przewoźnika zarejestrowanego w innym państwie członkowskim. AT, BG, ES, HU, PL, MT, SK: Bez ograniczeń. SE: Wymóg dla zarejestrowanych przedsiębiorstw dotyczący używania pojazdów zarejestrowanych w kraju. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących szczególnych ograniczeń: AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, MT, PL, SI, SK: Bez ograniczeń. RO: Bez ograniczeń w odniesieniu do ppkt (ii).

PL

4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4)

d)

Konserwacja i naprawy sprzętu transportu drogowego (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG, CZ, EE, FI, HU, SK i SL: CPC 6112. BG: 6112, część 8867 CZ, EE, HU i SK: 6112 + 8867. FI 6112 oraz części 88. SI: część CPC 6112 (*)

1) 2) 3)

1) 2) 3) 4)

4)

Bez ograniczeń (**). MT, RO: Bez ograniczeń. MT, RO: Bez ograniczeń. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: MT, RO: Bez ograniczeń.

26.9.2007

(*) W przypadku działalności w sferze publicznej mogą być stosowane procedury wydawania koncesji lub licencji dla przedsiębiorstw użyteczności publicznej. (**) Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania.

26.9.2007

II. 10. e)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Usługi pomocnicze dla wszystkich urządzeń przewozu drogowego (Tylko w odniesieniu do LV: CPC 7441, CPC 7449) 1) 2) 3) 4) Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV: Bez ograniczeń. LV: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV: Bez ograniczeń. LV: Wymagane zezwolenie (umowa ze stacją autobusową, licencja). Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV: Bez ograniczeń. LV: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej. 1) 2) 3) 4) Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV: Bez ograniczeń. LV: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV: Bez ograniczeń. LV: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem LV: Bez ograniczeń. LV: Brak LV: Tylko dla CSS-EJP: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU: Bez ograniczeń. HU: Brak. Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń. HU, LT: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LT: Bez ograniczeń. HU, LT: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LT: Bez ograniczeń. HU, LT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 75 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.