Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 76

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 76

Strona 76 z 136

PL

G.

Transport rurociągami LT: CPC 713

1) 2) 3)

4)

Wszystkie państwa członkowskie: Bez ograniczeń. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LT: Bez ograniczeń. HU, LT: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LT: Bez ograniczeń. HU: Usługi można świadczyć na podstawie umowy koncesyjnej wydawanej przez władze państwowe lub lokalne. LT: Brak. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem HU, LT: Bez ograniczeń. HU, LT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej.

1) 2) 3) 4)

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/109

L 251/110

II. 10. H. a)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Usługi pomocnicze dla wszystkich rodzajów transportu Usługi w zakresie obsługi ładunków (EE, LV i LT: CPC 741)

1) 2) 3)

4)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV i LT: Bez ograniczeń (*). EE, LV i LT: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV i LT: Bez ograniczeń. EE, LV i LT: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV i LT: Bez ograniczeń. EE, LV i LT: Brak, z wyjątkiem lotnisk, w którym to przypadku kategorie świadczonych usług zależą od wielkości lotniska, i liczba usługodawców na poszczególnych lotniskach może zostać ograniczona z uwagi na brak miejsca, a z innych przyczyn – do minimum dwóch usługodawców, oraz stosowane mogą być niedyskryminacyjne procedury w zakresie wstępnego zatwierdzania. Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV i LT: Bez ograniczeń. EE, LV i LT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej

1) 2) 3)

Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV: Bez ograniczeń (*). EE, LV: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV i LT: Bez ograniczeń. EE, LV i LT: Brak. Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV i LT: Bez ograniczeń. EE, LV i LT: Brak.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

b)

Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania (Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem BG: CPC 742 (poza tymi świadczonymi w portach) BG: Wyłącznie w odniesieniu do usług w zakresie przechowywania i magazynowania pomocniczych względem transportu drogowego (część CPC 742))

1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń.

Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: Wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem EE, LV i LT: Bez ograniczeń. EE i LT: Bez ograniczeń, z wyjątkiem wskazań w sekcji poziomej LV: Brak. 1) Bez ograniczeń (*). 2) 3) CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. 4) Bez ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji poziomej ppkt (i) i (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: CY, CZ, MT, LT, PL, RO, SK: Bez ograniczeń.

4)

26.9.2007

(*)

Zobowiązanie w tej formie świadczenia jest niemożliwe do wykonania.

26.9.2007

II. 10. c)

ZOBOWIĄZANIA SZCZEGÓLNE W RAMACH SEKTORÓW USŁUGI TRANSPORTOWE Usługi agencji w zakresie transportu towarowego/ spedycji towarów (CPC 748) 1) 3) 2) CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. BG: Wymagana obecność handlowa. CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK i SE: Bez ograniczeń. BG: Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie poprzez udział w spółkach bułgarskich (z zastrzeżeniem ograniczenia udziału w kapitale zakładowym do 49 procent), a także poprzez oddziały.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 76 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.