Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 79

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 79

Strona 79 z 136

Zobowiązania te mają zastosowanie wyłącznie do stosunków między Wspólnotą i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a krajami spoza Wspólnoty, z drugiej strony. Nie mają one wpływu na prawa i obowiązki państw członkowskich wynikające z prawa wspólnotowego. Następujące skróty są stosowane w celu oznaczenia państw członkowskich: AT BE BG CY CZ DE DK ES EE FR FI EL HU IT IE LU LT LV MT NL PT PL RO SE SI SK UK Austria Belgia Bułgaria Cypr Republika Czeska Niemcy Dania Hiszpania Estonia Francja Finlandia Grecja Węgry Włoch Irlandia Luksemburg Litwa Łotwa Malta Niderlandy Portugalia Polska Rumunia Szwecja Słowenia Republika Słowacka Zjednoczone Królestwo.

2.

„Przedsiębiorstwo zależne” osoby prawnej oznacza osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez inną osobę prawną. „Oddział” osoby prawnej oznacza miejsce prowadzenia działalności, nieposiadające osobowości prawnej, które funkcjonuje stale, na przykład jako rozszerzenie przedsiębiortswa głównego, jest oddzielnie zarządzane oraz jest materialnie wyposażone w celu negocjowania spraw ze stronami trzecimi, tak aby te ostatnie, mimo iż mają świadomość, że w przypadku konieczności zaistnieje powiązanie prawne z przedsiebiorstwm głównym, którego siedziba zarządu znajduje się za granicą, nie muszą kontaktować się bezpośrednio z przedsiębiortswem głównym, ale mogą dokonywać transakcji w miejscu prowadzenia działalności, stanowiącym rozszerzenie.

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

3)

We wszystkich państwach członkowskich (1) usługi uznawane jako obiekty użyteczności publicznej na poziomie krajowym i lokalnym mogą być przedmiotem monopoli publicznych lub wyłącznych praw przyznanych prywatnym podmiotom gospodarczym (2).

3)

Traktowanie przyznane przedsiębiorstwom zależnym (spółek chilijskich) utworzonych zgodnie z prawem państwa członkowskiego i posiadającym statutową siedzibę, zarząd lub główne przedsiębiorstwo wewnątrz Wspólnoty nie rozszerza się na oddziały lub agencje ustanowione w państwie członkowskim przez spółkę chilijską. Jednakże nie stanowi to przeszkody dla państwa członkowskiego w rozszerzeniu tego traktowania na oddziały lub agencje, ustanowione w innym państwie członkowskim przez spółkę lub przedsiębiorstwo chilijskie, jeżeli chodzi o ich funkcjonowanie na terytorium pierwszego państwa członkowskiego, jeżeli rozszerzenie nie zostało wyraźnie zabronione przez prawo wspólnotowe. b) Traktowanie mniej korzystne może być przyznane przedsiębiorstwom zależnym (od spółek chilijskich) utworzonych zgodnie z prawem państwa członkowskiego, które mają wyłącznie siedzibę statutową lub zarząd na terytorium Wspólnoty, chyba że możliwe jest wykazanie, że posiadają one skuteczne i trwałe powiązania z gospodarką jednego z państw członkowskich. Tworzenie osoby prawnej 3) RO: członkowie zarządów jednoosobowych i prezesi zarządów oraz połowa łącznej liczby członków zarządu każdej spółki handlowej musi być obywatelami rumuńskimi chyba, że umowa spółki lub jej statut przewiduje inaczej. Większość auty torów spółek handlowych i ich zastępców musi być obywatelami rumuńskimi. SE: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) może być ustanowiona przez jedną lub wiele osób. Strona ustanawiająca zamieszkuje na stałe na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) lub jest osobą prawną funkcjonującą w EOG. Spółka może być stroną ustanawiającą wyłącznie, jeżeli każdy z partnerów zamieszkuje na obszarze EOG (3). Odpowiednie warunki obowiązują dla ustanawiania wszystkich rodzajów osób prawnych.

a)

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) (2)

(3)

W przypadku Austrii, Finlandii i Szwecji nie podjęto zastrzeżeń poziomych dla usług uznanych za obiekty użyteczności publicznej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 79 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.