Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 82

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 82

Strona 82 z 136

Cudzoziemcy posiadający stałe miejsce zamieszkania za granicą, zagraniczne osoby prawne i spółki, w których udział zagraniczny zapewnia większość w podejmowaniu decyzji lub blokuje podejmowanie decyzji, mogą nabywać prawa własności nieruchomości w określonych regionach geograficznych wskazanych przez Radę Ministrów, za zgodą. IE: Wcześniejsza pisemna zgoda Komisji do spraw Ziemi jest niezbędna w celu nabycia ziemi w Irlandii przez krajowe lub zagraniczne spółki lub cudzoziemców. W przypadku gdy ziemie te są wykorzystywane w celach przemysłowych (innych niż przemysł rolniczy), wymóg ten zostaje zniesiony na podstawie świadectwa z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Zatrudnienia. Prawo to nie ma zastosowania do ziem wzdłuż granic miast i miejscowości.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/117

(1)

SI: Zgodnie z prawem spółek handlowych oddział ustanowiony w Republice Słowenii nie jest uznawana za osobę prawną, natomiast pod względem działalności jest traktowana na równi z przedsiębiorstwem zależnym.

L 251/118

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

CZ: Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne mogą nabywać nieruchomości poprzez ustanawianie czeskich osób prawnych lub udział we wspólnych przedsięwzięciach. Nabywanie ziemi przez podmioty zagraniczne wymaga zezwolenia. HU: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości przez zagraniczne osoby fizyczne. LV: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania ziemi przez osoby prawne. Zezwala się na dzierżawę ziemi przez okres nieprzekraczający 99 lat. PL: Nabywanie ziemi, bezpośrednio i pośrednio, przez obcokrajowców i zagraniczne osoby prawne wymaga zezwolenia. SK: Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne mogą nabywać nieruchomości poprzez ustanowienie słowackiej osoby prawnej lub udział we wspólnym przedsięwzięciu. Na nabycie ziemi przez podmioty zagraniczne wymagane jest pozwolenie (dla sposobu dostawy 3 i 4). IT: Brak zobowiązań w odniesieniu do nabywania nieruchomości. FI (Wyspy Alandzkie): Ograniczenia praw osób fizycznych, które nie mają regionalnego obywatelstwa Wysp Alandzkich, oraz osób prawnych do nabywania i posiadania nieruchomości na Wyspach Alandzkich bez zgody właściwych władz Wysp. FI (Wyspy Alandzkie): Ograniczenia prawa przedsiębiorczości oraz świadczenia usług przez osoby fizyczne, które nie mają regionalnego obywatelstwa Wysp Alandzkich lub przez osoby prawne bez zgody właściwych władz Wysp Alandzkich.

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

26.9.2007

I.

ZOBOWIĄZANIA POZIOME

WSZYSTKIE SEKTORY ZAWARTE W NINIEJSZYM HARMONOGRAMIE

Inwestycje: FR: Inwestycje zagraniczne, przekraczające 33,33 procent udziału w kapitale lub praw do głosowania w istniejących przedsiębiorstwach francuskich lub 20 procent w notowanych publicznie spółkach francuskich, są przedmiotem następujących regulacji: — po okresie jednego miesiąca po wcześniejszej notyfikacji, pozwolenie jest automatycznie przyznane, jeżeli Minister Gospodarki, w wyjątkowych okolicznościach, nie wykonał swojego prawa do odłożenia inwestycji w czasie. FR: Udział zagraniczny w nowo sprywatyzowanych spółkach może być ograniczony do zmiennej kwoty, ustalonej przez Rząd Francji, w każdym przypadku, kapitału, będącego przedmiotem operacji publicznych. ES: Inwestycje w Hiszpanii przez rząd zagraniczny lub zagraniczne podmioty publiczne (co z reguły wiąże się z, poza ekonomicznymi, również nieekonomicznymi interesami ze strony podmiotu), bezpośrednio lub poprzez spółki kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio przez rządy zagraniczne, wymagają wcześniejszego pozwolenia rządu. PT: Udział zagraniczny w nowo sprywatyzowanych spółkach może być ograniczony do zmiennej kwoty, ustalonej przez rząd Portugalii, w każdym przypadku, kapitału będącego przedmiotem operacji publicznych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 82 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.