Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 93

Tytuł:

Drugi protokół dodatkowy do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2007-09-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 93

Strona 93 z 136

BG: W odniesieniu do usług w zakresie ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych, a także ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczeń wkładów bankowych i podobnych systemów rekompensat, a także systemów ubezpieczeń obowiązkowych (1): Podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe nie mogą być ustanawiane w celu świadczenia usług w zakresie zarówno ubezpieczeń na życie, jak i ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie. Osoby zagraniczne mogą świadczyć usługi wyłącznie poprzez uczestnictwo w bułgarskich przedsiębiorstwach ubezpieczeniowych bez ograniczeń co do wysokości udziału w kapitale zakładowym, a także bezpośrednio, poprzez oddział, z siedzibą w Republice Bułgarii. Ustanowienie oddziałów zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych podlega wymogowi uzyskania licencji wydawanej przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Aby móc ustanowić oddział w Bułgarii w celu świadczenia usług w zakresie określonych klas ubezpieczeń, zagraniczny ubezpieczyciel musi uprzednio uzyskać zezwolenie na świadczenie usług w zakresie tych samych klas ubezpieczeń w kraju pochodzenia na okres przynajmniej pięciu lat. Oddziały zagranicznych przedsiębiorstw ubezpieczeniowych muszą spełniać przynajmniej następujące wymagania: wymagania szczególne w zakresie gwarancji i depozytów, osobna kapitalizacja oraz ulokowanie aktywów stanowiących rezerwy techniczne w Republice Bułgarii.

PL

3)

BG: W odniesieniu do usług w zakresie ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych, a także ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie (z wyjątkiem ubezpieczeń wkładów bankowych i podobnych systemów rekompensat, a także systemów ubezpieczeń obowiązkowych (1): Fundusze ubezpieczeniowe uzyskane z tytułu umów ubezpieczeniowych, a także kapitał własny, muszą być inwestowane w Republice Bułgarii i mogą być przedmiotem transferu za granicę wyłącznie za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (FSC). Usługodawcy zagraniczni nie mogą zawierać umów ubezpieczeniowych z lokalnymi osobami fizycznymi i prawnymi za pośrednictwem brokerów. BG: Bez ograniczeń w odniesieniu do ubezpieczeń wkładów bankowych i podobnych systemów rekompensat, a także systemów ubezpieczeń obowiązkowych. BG: Bez ograniczeń w odniesieniu do usług innych niż usługi w zakresie ubezpieczeń reasekuracyjnych na życie oraz ubezpieczeń reasekuracyjnych innych niż ubezpieczenia na życie. W odniesieniu do usług w zakresie ubezpieczeń reasekuracyjnych na życie oraz ubezpieczeń reasekuracyjnych innych niż ubezpieczenia na życie: Fundusze reasekuracyjne zgromadzone z tytułu umów reasekuracyjnych, a także kapitał własny, muszą być inwestowane w Republice Bułgarii i mogą być przedmiotem transferu za granicę wyłącznie zgodą Komisji Nadzoru Finansowego (FSC).

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.9.2007

(1)

Istnieje możlowość ustanowienia lub nadania uprawnień wyłącznego usługodawcy w odniesieniu do obowiązkowych systemów ubezpieczeń obowiązkowych.

26.9.2007

II.1.

ZOBOWIĄZANIA W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH (część pierwsza)

Ubezpieczenia transportowe, obejmujące ubezpieczenia towarów, pojazdów, a także ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie ryzyka występującego w Republice Bułgarii, nie mogą być zawierane bezpośrednio przez zagraniczne przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe. Zagraniczne przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe może zawierać umowy ubezpieczeniowe wyłącznie za pośrednictwem oddziału. BG: Bez ograniczeń w odniesieniu do ubezpieczeń wkładów bankowych i podobnych systemów rekompensat, a także systemów ubezpieczeń obowiązkowych. BG: Bez ograniczeń w odniesienieniu do usług w zakresie reasekuracji i retrocesji innych niż usługi w zakresie ubezpieczeń reasekuracyjnych na życie oraz ubezpieczeń reasekuracyjnych innych niż ubezpieczenia na życie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 251 POZ 2 - Strona 93 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L251 - 1 z 200726.9.2007

    Decyzja Rady z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Drugiego protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.