Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji

Data ogłoszenia:2007-10-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 27

9.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 262/27

DECYZJA RADY z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania czterech członków i trzech zastępców członków Komitetu Regionów ze Szwecji (2007/649/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

pan Kent JOHANSSON, Västra Götalands läns landsting na miejsce pana Kenta JOHANSSONA, Regionråd, ledamot i regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting, pan Anders KNAPE, Karlstads kommun na miejsce pana KNAPE, Kommunalråd, ledamot Andersa i kommunstyrelsen, Karlstads kommun, pani Anneli STARK, Västra Götalands läns landsting na miejsce pani Anneli STARK, Regionråd, ledamot i regionstyrelsen i Västra Götalands läns landsting; oraz b) na stanowiska zastępców członków: pan Bernth JOHNSON, Blekinge läns landsting na miejsce JOHNSONA, Landstingsråd, ledamot pana Berntha i landstingsstyrelsen, Blekinge läns landsting, pani Ewa-May KARLSSON, Vindelns kommun na miejsce pani KARLSSON, Kommunalråd, ledamot Ewy-May i kommunstyrelsen, Vindelns kommun, pan Jens NILSSON, Östersunds kommun na miejsce pana Jensa NILSSONA, Ordförande i kommunstyrelsen, Östersunds kommun. Artykuł 1 Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263,

uwzględniając wniosek rządu Szwecji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1).

(2)

Cztery stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku ze zmianą mandatu pani BESKOW, pana JOHANSSONA, pana KNAPE i pani STARK. Trzy stanowiska zastępców członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku ze zmianą mandatu pana JOHNSONA, pani KARLSSON i pana NILSSONA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Niniejszym następujące osoby są mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 października 2007 r. a) na stanowiska członków: W imieniu Rady pani Ann BESKOV, Orsa kommun na miejsce pani Ann BESKOW, Ordförande i kommunstyrelsen, Orsa kommun,

M. LINO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 262 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L262 - 31 z 20079.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2007 r. ustalająca ostateczne przydziały finansowe dla państw członkowskich w odniesieniu do liczby hektarów przeznaczonych na restrukturyzację i konwersję winnic na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 na rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4524)

 • Dz. U. L262 - 30 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. dotycząca mianowania członka Komitetu Doradczego Agencji Dostaw Euratomu

 • Dz. U. L262 - 29 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka oraz dwóch zastępców członków z Niemiec do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 28 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 1 października 2007 r. w sprawie mianowania członka z Austrii do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L262 - 26 z 20079.10.2007

  Deklaracja Wspólnoty Europejskiej zgodna z art. 36 ust. 3 umowy

 • Dz. U. L262 - 8 z 20079.10.2007

  Międzynarodowa umowa w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 6 z 20079.10.2007

  Decyzja Rady z dnia 26 września 2007 r. o podpisaniu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i tymczasowym stosowaniu Międzynarodowej umowy w sprawie drewna tropikalnego z 2006 r.

 • Dz. U. L262 - 4 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1176/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów argentyny wielkiej w wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru ICES I oraz II przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L262 - 3 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1175/2007 z dnia 8 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 1623/2000 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

 • Dz. U. L262 - 1 z 20079.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1174/2007 z dnia 8 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.