Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 21

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

Data ogłoszenia:2007-10-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 21

Strona 1 z 4
23.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 279/21

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/677/WPZiB z dnia 15 października 2007 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 25 akapit trzeci i art. 28 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: W swojej rezolucji 1706 (2006) dotyczącej sytuacji w regionie Darfur w Sudanie Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) potwierdziła zaniepokojenie faktem, że akty przemocy, do których dochodzi w Darfurze, mogą mieć negatywny wpływ na pozostałą część Sudanu, a także na cały region, w szczególności Czad i Republikę Środkowoafrykańską; podkreśliła również, że należy zająć się kwestiami bezpieczeństwa regionalnego, tak aby doprowadzić do trwałego pokoju w Darfurze. W rezolucji 1769 (2007), w której zezwoliła na zainicjowanie połączonej operacji Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych (UA/ONZ) w Darfurze (UNAMID), RB ONZ wyraziła gotowość poparcia propozycji Sekretarza Generalnego ONZ dotyczących ewentualnej wielowymiarowej obecności ONZ we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie Republiki Środkowoafrykańskiej, po to, by poprawić bezpieczeństwo ludności cywilnej w tych regionach. W konkluzjach z dnia 23 lipca 2007 r. Rada ponowiła swoje zobowiązanie do dalszego wspierania działań UA i ONZ zmierzających do zakończenia konfliktu w regionie Darfur w Sudanie zarówno w ramach procesu politycznego prowadzącego do osiągnięcia całościowego i trwałego kompromisu między stronami zaangażowanymi w konflikt, jak i wysiłków UA/ONZ w zakresie utrzymania pokoju, polegających na przeprowadzeniu w Darfurze połączonej operacji UA/ONZ. Podkreśliła swoje wsparcie dla podejmowanych obecnie wysiłków mających na celu umożliwienie działań humanitarnych w Darfurze, a także swoją gotowość do przeanalizowania możliwości zastosowania dalszych środków, w szczególności w ramach ONZ, po to, by zapewnić dostawy pomocy humanitarnej i ochronę ludności cywilnej.

(1)

Rada położyła ponadto nacisk na regionalny wymiar kryzysu w Darfurze i na potrzebę pilnego zajęcia się kwestią destabilizującego wpływu tego kryzysu na warunki humanitarne i stan bezpieczeństwa w krajach sąsiadujących; ponowiła również poparcie dla zainicjowania wielowymiarowej obecności ONZ we wschodnim Czadzie i na północnym wschodzie Republiki Środkowoafrykańskiej oraz zasygnalizowała gotowość rozważenia możliwości przeprowadzenia pomostowej operacji wojskowej UE, która wsparłaby taką wielowymiarową obecność ONZ, po to, aby poprawić warunki bezpieczeństwa na tych obszarach.

(4)

Sekretarz Generalny ONZ zaproponował w swoim sprawozdaniu z dnia 10 sierpnia 2007 r. zapewnienie wielowymiarowej obecności, która może obejmować komponent wojskowy UE, we wschodnim Czadzie i w północno-zachodniej Republice Środkowoafrykańskiej, między innymi, aby zwiększyć bezpieczeństwo uchodźców i przesiedleńców wewnętrznych, ułatwić zapewnianie pomocy humanitarnej i stworzyć warunki sprzyjające wysiłkom związanym z odbudową i rozwojem tych regionów.

(5)

(2)

W dniu 27 sierpnia 2007 r. przewodniczący RB ONZ wydał w jej imieniu oświadczenie, w którym przychylnie odniósł się do propozycji Sekretarza Generalnego ONZ dotyczących wielowymiarowej obecności w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej, z uwzględnieniem ewentualnego rozmieszczenia sił wojskowych przez UE.

(6)

W dniu 12 września 2007 r. Rada zatwierdziła ogólną koncepcję ewentualnej operacji wojskowej UE w Republice Czadu i w Republice Środkowoafrykańskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 279 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L279 - 15 z 200723.10.2007

  Decyzja nr 1/2007 Wspólnego Komitetu UE-Meksyk z dnia 14 czerwca 2007 r. w odniesieniu do załącznika III do decyzji nr 2/2000 Wspólnej Rady UE-Meksyk z dnia 23 marca 2000 r. dotyczącej definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej

 • Dz. U. L279 - 10 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1233/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 885/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFRG i EFRROW

 • Dz. U. L279 - 8 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1232/2007 z dnia 22 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzeń (WE) nr 2058/96, (WE) nr 1964/2006 i (WE) nr 1002/2007 w odniesieniu do terminów składania wniosków i wydawania pozwoleń na przywóz w grudniu 2007 r. w ramach kontyngentów taryfowych w sektorze ryżu

 • Dz. U. L279 - 3 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1231/2007 z dnia 19 października 2007 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L279 - 1 z 200723.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1230/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.