Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 10

Strona 10 z 10

(79) Wpis „Turabi, Nooruddin, Mułła (Ministerstwo Sprawiedliwości)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Nooruddin Turabi. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister sprawiedliwości w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/21

(80) Wpis „Shams-ur-Rahman, Mułła (Wiceminister Rolnictwa)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Shams Ur-Rahman. Tytuł: Mułła. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.” (81) Wpis „Walijan, Maulavi (Gubernator prowincji Jawzjan)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Walijan. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Jawzjan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: Quetta, Pakistan.” (82) Wpis „Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (Deputy Minister of Security (Intelligence))” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul-Haq Wasseq. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister bezpieczeństwa (ds. wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1975 r. Miejsce urodzenia: prowincja Central Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.” (83) Wpis „Waziri, M. Jawaz (Departament ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Jawad Waziri. Stanowisko: Departament ONZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.” (84) Wpis „Zurmati, Maulavi Rahimullah (Wiceminister Informacji i Kultury (ds. Publikacji))” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Rahimullah Zurmati. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister informacji i kultury (ds. publikacji) w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.