Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 2

Strona 2 z 10

(c) „Muhammad ‘Abdallah Salih Sughayr (alias a) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayir; b) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughaier; c) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Sughayer; d) Mohd Al-Saghir; e) Muhammad Al-Sugayer; f) Muhammad ’Abdallah Salih Al-Sughair; g) Muhammad ‘Abdallah Salih Al-Sugair; h) Muhammad’ Abdallah Salih Al-Suqayr; i) Abu Bakr; j) Abu Abdullah. Data urodzenia: a) 20.8.1972 r.; b) 10.8.1972 r. Miejsce urodzenia: Al-Karawiya, Arabia Saudyjska. Inne informacje: Zaangażowany w finansowanie grupy Abu Sayyaf, dostarczanie broni i udzielanie innego rodzaju wsparcia tej grupie, a także w rekrutowanie jej członków.”

(2) Wpis „Ghafoor, Abdul, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Ghafoor. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(3) Wpis „Manan, Mawlawi Abdul (attaché handlowy, »Ambasada« talibów, Abu Dhabi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Manan. Tytuł: a) Mr; b) Mawlawi. Stanowisko: attaché handlowy, »Ambasada« talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.”

(4) Wpis „Wahab, Malawi Abdul Taliban (chargé d'affaires w Rijadzie)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Wahab. Tytuł: Malawi. Stanowisko: talibski chargé d'affaires w Rijadzie pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Faryab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(5) Wpis „Janan, Mullah (Gubernator Fariab)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Janan Agha. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Fariab (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Środkowy Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(6) Wpis „Ahmadi, Haji M., Mułła (Prezes Da Afghanistan Bank)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Ahmadi. Tytuł: a) Mułła; b) Haji. Stanowisko: prezes Da Afghanistan Bank pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/13

(7) Wpis „Shafiq, M, Mułła (Gubernator prowincji Samangan)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Shafiq Ahmadi. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Samangan (Afganistan) pod rządami talibów.”

(8) Wpis „Akhund, Ahmed Jan, Mułła (Minister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ahmed Jan Akhund. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister gospodarki wodnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(9) Wpis „Akhund, Attiqullah, Maulavi (Wiceminister Rolnictwa)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Attiqullah Akhund. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister rolnictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shawali Kott, Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(10) Wpis „Akhund, Mohammad Abbas, Mułła (Minister Zdrowia Publicznego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Abbas Akhund. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister zdrowia publicznego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(11) Wpis „Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mułła (Minister Górnictwa i Przemysłu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Essa Akhund. Tytuł: a) Alhaj; b) Mułła. Stanowisko: minister gospodarki wodnej, gospodarki sanitarnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.