Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 3

Strona 3 z 10

(12) Wpis „Akhundzada, Mohammad Sediq (Wiceminister ds. Martyrologii i Repatriacji)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Sediq Akhundzada. Stanowisko: wiceminister ds. martyrologii i repatriacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1953 r. a 1958 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(13) Wpis „Jan, Ahmad, Maulavi (Gubernator prowincji Zabol)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ahmad Jan Akhunzada. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Zabol (Afganistan) pod rządami talibów. Miejsce urodzenia: prowincja Urazgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(14) Wpis „Eshaq M. (Gubernator prowincji Laghman)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Eshaq Akhunzada Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Laghman (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabajh, prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(15) Wpis „Akhund, Dadullah, Maulavi (Minister Budownictwa)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Allahdad (alias Akhund). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister budownictwa w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(16) Wpis „Amin, Aminullah, Maulavi (Gubernator prowincji Saripul)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Aminullah Amin. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Saripul (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

L 280/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2007

(17) Wpis „Aminzai, Shams-us-Safa (Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Shams-us-Safa Aminzai. Stanowisko: Centrum prasowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(18) Wpis „Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Tytuł: a) Alhaj; b) Maulavi. Stanowisko: dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej, Peszawar, Pakistan. Data urodzenia: 1934. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252 (paszport afgański)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Sadiq Amir Mohammad. Tytuł: a) Alhaj; b) Maulavi. Stanowisko: dyrektor Afgańskiej Agencji Handlowej, Peszawar, Pakistan pod rządami talibów. Data urodzenia: 1934 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: SE 011252 (paszport afgański).”

(19) Wpis „Aref, Arefullah, Mullah (Wiceminister Finansów)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Arefullah Aref. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Zurmat, prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(20) Wpis „Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister ds. Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów; b) Sekretarz Generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek Rady Przywództwa Talibów; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Sayed Esmatullah Asem (alias Esmatullah Asem). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) wiceminister ds. zapobiegania złym obyczajom i szerzenia moralności w rządzie talibów; b) sekretarz generalny Afgańskiego Stowarzyszenia Czerwonego Półksiężyca (ARCS) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1967 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. członek Rady Przywództwa Talibów; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; c) członek Rady Talibów w Peszawarze.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.