Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 4

Strona 4 z 10

(21) Wpis „Atiqullah, Hadji Molla (Wiceminister Robót Publicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Atiqullah. Tytuł: a) Hadji; b) Molla. Stanowisko: wiceminister robót publicznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(22) Wpis „Azizirahman (Trzeci Sekretarz, »Ambasada« Talibów, Abu Dhabi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Azizirahman. Tytuł: Mr. Stanowisko: trzeci sekretarz, »Ambasada« Talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.”

(23) Wpis „Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (attaché handlowy, »Konsulat Generalny« Talibów, Karaczi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Gul Ahmad Hakimi. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché handlowy, »Konsulat Generalny« Talibów, Karaczi. Obywatelstwo: afgańskie.”

(24) Wpis „Hamdullah, Maulavi (attaché ds. repatriacji, »Konsulat Generalny« Talibów, Quetta)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Hamdullah. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: attaché ds. repatriacji, »Konsulat Generalny« Talibów, Quetta. Obywatelstwo: afgańskie.”

(25) Wpis „Hamidi, Zabihullah (Wiceminister Szkolnictwa Wyższego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Zabihullah Hamidi. Stanowisko: wiceminister szkolnictwa wyższego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/15

(26) Wpis „Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Minister Spraw Przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) aktywny przywódca talibski; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Jallalouddine Haqani (alias a) Jalaluddin Haqani; b) Jallalouddin Haqqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister spraw przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1942 r. Miejsce urodzenia: prowincja Chost, dystrykt Zadran, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) aktywny przywódca talibski; b) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; c) według doniesień nie żyje od czerwca 2007 r.”

(27) Wpis „Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Górnictwa i Przemysłu w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1952 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Sayeedur Rahman Haqani (alias Sayed Urrahman). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) wiceminister górnictwa i przemysłu w rządzie talibów; b) wiceminister robót publicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1952 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kunar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: pochodzi z prowincji Laghman, Afganistan.”

(28) Wpis „Abdul Jalil (alias Nazar Jan). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: Wiceminister Spraw Zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandaab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; b) członek Rady Przywództwa Talibów od maja 2007 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Jalil Haqqani (alias Nazar Jan). Tytuł: a) Maulavi; b) Mułła. Stanowisko: wiceminister spraw zagranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandaab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej; b) członek Rady Przywództwa Talibów od maja 2007 r.; c) członek Komisji Finansowej w Radzie Talibów.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.