Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 5

Strona 5 z 10

(29) Wpis „Ezatullah. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Planowania w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Laghman, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ezatullah Haqqani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister planowania w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1957 r. Miejsce urodzenia: prowincja Laghman, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”

(30) Wpis „Turab, Hidayatullah Abu (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Hidayatullah (alias Abu Turab). Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(31) Wpis „Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) Wiceminister Robót Publicznych w rządzie talibów; b) Wiceminister Finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) pochodzi ze wschodniego Afganistanu; b) od maja 2007 r. członek talibskiej »Rady« w prowincji Kunar, Afganistan; c) kuzyn Moulavi Noor Jalal” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Najibullah Haqqani Hydayetullah (alias Najibullah Haqani). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister finansów w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) pochodzi ze wschodniego Afganistanu; b) od maja 2007 r. członek talibskiej »Rady« w prowincji Kunar, Afganistan; c) kuzyn Moulavi Noor Jalal.”

(32) Wpis „Rauf, Abdul, Mułła (dowódca Korpusu Centralnego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Rauf Khadem. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dowódca Korpusu Centralnego pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1958 r. a 1963 r. Miejsce urodzenia: Uruzgan/Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

L 280/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2007

(33) Wpis „Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (Gubernator prowincji Herat)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Khairullah Mohammad Khairkhwah. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Herat (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghistan, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(34) Wpis „Kmalzada Shamsalah (Drugi Sekretarz, Ambasada Talibów, Abu Dhabi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Shamsalah Kmalzada. Tytuł: Mr. Stanowisko: drugi sekretarz, Ambasada talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.”

(35) Wpis „Madani, Jan Mohammad, (chargé d'affaires, Ambasada talibów, Abu Dhabi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Jan Mohmmad Madani. Tytuł: Mr. Stanowisko: chargé d'affaires, Ambasada talibów, Abu Dhabi. Obywatelstwo: afgańskie.”

(36) Wpis „Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb) Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Logar pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan, prowincja Tachar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. odpowiedzialny za sprawy militarne talibów w prowincji Tachar, Afganistan” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Zia-ur-Rahman Madani (alias a) Ziaurrahman Madani; b) Zaia u Rahman Madani; c) Madani Saheb) Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Logar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1960 r. Miejsce urodzenia: Taliqan, prowincja Tachar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: a) od maja 2007 r. odpowiedzialny za sprawy militarne talibów w prowincji Tachar, Afganistan; b) odpowiedzialny za prowincję Nangahar.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.