Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 6

Strona 6 z 10

(37) Wpis „Mohammad Husayn Mustasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas’eed). Tytuł: Mułła. Stanowisko: szef Akademii Nauk pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Husayn Mastasaeed (alias a) Mohammad Hassan Mastasaeed; b) Mstasaeed; c) Mostas’eed). Tytuł: Mułła. Stanowisko: szef Akademii Nauk pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1964 r. Inne informacje: prawdopodobnie przebywa w afganistańsko-pakistańskiej strefie przygranicznej.”

(38) Wpis „Mati, Mohammadullah, Maulavi (Minister Robót Publicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammadullah Mati. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister robót publicznych w rządzie talibów. Miejsce urodzenia: dystrykt Arghandab, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(39) Wpis „Matiullah, Mułła, Urząd Celny w Kabulu” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Matiullah. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dyrektor, Urząd Celny w Kabulu pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Daman, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(40) Wpis „Mazloom, Fazel M, Mułła (Zastępca Szefa Sztabu Armii)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Fazel Mohammad Mazloom. Tytuł: Mułła. Stanowisko: zastępca Szefa Sztabu Armii w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1963 r. a 1968 r. Miejsce urodzenia: Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(41) Wpis „Mohammad, Nazar, Maulavi (Gubernator prowincji Kunduz)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Nazar Mohammad. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Kunduz (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/17

(42) Wpis „Homayoon, Mohammad, Eng. (Wiceminister Gospodarki Wodnej i Energii Elektrycznej)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Homayoon. Tytuł: Eng. Stanowisko: wiceminister gospodarki wodnej i energii elektrycznej w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(43) Wpis „Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (Gubernator prowincji Khost)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Shafiq Mohammadi. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Chost (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1948 r. Miejsce urodzenia: prowincja Uruzgan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(44) Wpis „Muhammad Islam Mohammadi. Stanowisko: gubernator prowincji Bamiyan, Afganistan. Data urodzenia: między 1953 a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Rori-Du-Aab, prowincja Samangan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Muhammad Islam Mohammadi. Stanowisko: gubernator prowincji Bamiyan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1953 a 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Rori-Du-Aab, prowincja Samangan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: według doniesień nie żyje od 2007 r.”

(45) Wpis „Rasul, M, Mułła (Gubernator prowincji Nimroz)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Rasul. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Nimroz (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1958 r. a 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Spinboldak, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(46) Wpis „Wali, Mohammad, Maulavi (Minister Departamentu Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Wali. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister Departamentu Zapobiegania Złym Obyczajom i Szerzenia Moralności w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1965 r. Miejsce urodzenia: prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.