Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 7

Strona 7 z 10

(47) Wpis „Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Szef BIA)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Yaqoub. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef BIA pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(48) Wpis „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: »wysłannik« talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 106266” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Hakim Mujahid Moh Aurang (alias Abdul Hakim Mojahed). Tytuł: Maulavi. Stanowisko: »wysłannik« talibów w Organizacji Narodów Zjednoczonych podczas trwania reżimu talibów. Adres: dzielnica dystryktu Dehbori, Kabul, Afganistan. Data urodzenia: 1956 r. Miejsce urodzenia: wieś Khajakhel, dystrykt Sharan, prowincja Paktika, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Krajowy numer identyfikacyjny: 106266.”

(49) Wpis „Motaqi, Amir Khan, Mullah (Ministerstwo Edukacji)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Amir Khan Motaqi (alias Amir Khan Muttaqi). Tytuł: Mułła. Stanowisko: a) minister edukacji w rządzie talibów; b) przedstawiciel talibów w trakcie rozmów z ONZ pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Helmand, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(50) Wpis „Motmaen, Abdulhai (Departament Informacji i Kultury, Kandahar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdulhai Motmaen. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: dyrektor, Departament Informacji i Kultury, Kandahar, Afganistan pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

L 280/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2007

(51) Wpis „Muazen, Samiullah, Maulavi (Wiceprezes Sądu Najwyższego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Rafiullah Muazen. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceprezes Sądu Najwyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1943 r. Miejsce urodzenia: prowincja Paktia, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(52) Wpis „Mohammad, Nik, Maulavi (Wiceminister Handlu)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Nik Mohammad. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister handlu w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(53) Wpis „Nomani, Hamidullah, Maulavi (urzędnik wysokiej rangi w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Hamdullah Nomani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: urzędnik wysokiej rangi w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(54) Wpis „Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Pierwszy Sekretarz, »Konsulat Generalny« talibów, Karaczi)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Aleem Noorani. Tytuł: Mufti. Stanowisko: pierwszy sekretarz, »Konsulat Generalny« talibów, Karaczi. Obywatelstwo: afgańskie.”

(55) Wpis „Nuri, Maulavi Nurullah (Guberantor prowincji Balkh, przywódca Strefy Północnej)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Nurullah Nuri. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: a) gubernator prowincji Balkh (Afganistan) pod rządami talibów; b) przywódca Strefy Północnej pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shahjoe, prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(56) Wpis „Omar, Mohammed, Mułła, Przywódca Wiernych (»Amir ul-Mumineen«), Afganistan” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammed Omar. Tytuł: Mułła. Stanowisko: przywódca wiernych (»Amir ul-Mumineen«), Afganistan. Data urodzenia: około 1966 r. Miejsce urodzenia: prowincja Uruzgan, wieś Adehrawood. Obywatelstwo: afgańskie.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.