Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 8

Strona 8 z 10

(57) Wpis „Jabbar, Abdul, Maulavi (Gubernator prowincji Baghlan)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Jabbar Omari. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Baghlan (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(58) Wpis „Omari, Alhaj M. Ibrahim (Wiceminister Spraw Przygranicznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Ibrahim Omari. Tytuł: Alhaj. Stanowisko: wiceminister spraw przygranicznych w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dolina Zadran, prowincja Chost, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(59) Wpis „Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: Wiceminister Edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Darzab, dystrykt Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek społeczności talibów odpowiedzialny za prowincję Jawzjan, Afganistan” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (alias a) Abdussalam Hanifi; b) Hanafi Saheb). Tytuł: a) Mułła; b) Maulavi. Stanowisko: wiceminister edukacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Darzab, dystrykt Farjab, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Inne informacje: od maja 2007 r. członek społeczności talibów odpowiedzialny za północny Afganistan.”

24.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 280/19

(60) Wpis „Rahimi, Yar Mohammad Mullah (Minister Komunikacji)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Yar Mohammad Rahimi. Tytuł: Mułła. Stanowisko: minister komunikacji w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1953 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Panjwaee, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.” (61) Wpis „Rahmani, M. Hasan, Mułła (Gubernator prowincji Kandahar)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Hasan Rahmani. Tytuł: Mułła. Stanowisko: gubernator prowincji Kandahar (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Panjwae, prowincja Kandahar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.” (62) Wpis „Reshad, Habibullah, Mułła (dyrektor Departamentu Dochodzeń)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Habibullah Reshad. Tytuł: Mułła. Stanowisko: dyrektor Departamentu Dochodzeń pod rządami talibów. Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.” (63) Wpis „Salek, Abdulhai, Maulavi (Gubernator prowincji Urouzgan)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdulhai Salek. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Urouzgan (Afganistan) pod rządami talibów. Obywatelstwo: afgańskie.” (64) Wpis „Sanani, Maulavi, szef Dar-ul-Efta” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Sanani. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: szef Dar-ul-Efta pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1923 r. Miejsce urodzenia: prowincja Zabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.” (65) Wpis „Saqib, Noor Mohammad (Przewodniczący Sądu Najwyższego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Noor Mohammad Saqib. Stanowisko: przewodniczący Sądu Najwyższego pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1958 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Bagrami, prowincja Kabul, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.” (66) Wpis „Ehsanullah, Maulavi (Wiceminister Bezpieczeństwa (ds. Wywiadu))” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ehsanullah Sarfida. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister bezpieczeństwa (ds. wywiadu) w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Qarabagh, prowincja Ghazni, Afganistan.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.