Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1239/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające po raz 87. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

Data ogłoszenia:2007-10-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 9

Strona 9 z 10

Obywatelstwo: afgańskie.” (67) Wpis „Sayyed, Saiduddine, Maulavi (Wiceminister Pracy i Spraw Socjalnych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Saduddin Sayyed (alias a) Sadudin Sayed; b) Sadruddin). Tytuł: a) Maulavi; b) Alhaj; c) Mułła. Stanowisko: a) wiceminister pracy i spraw socjalnych w rządzie talibów; b) burmistrz miasta Kabul pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Chaman, Pakistan.” (68) Wpis „Qari Abdul Wali Seddiqi. Stanowisko: trzeci sekretarz. Data urodzenia: 1974. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000769 (data wydania: 2.2.1997)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Qari Abdul Wali Seddiqi. Stanowisko: trzeci sekretarz pod rządami talibów. Data urodzenia: 1974 r. Miejsce urodzenia: Ghazni, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie. Nr paszportu: D 000769 (afgański paszport wydany 2.2.1997 r.).” (69) Wpis „Shafiq, A. Wahed, Maulavi (Z-ca Gubernatora prowincji Kabul)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Wahed Shafiq. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: z-ca gubernatora prowincji Kabul (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

L 280/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.10.2007

(70) Wpis „Shaheen, Mohammad Sohail (Drugi Sekretarz, »Ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Sohail Shaheen. Stanowisko: drugi sekretarz, »Ambasada« talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.”

(71) Wpis „Hamsudin, Maulavi (Gubernator prowincji Wardak (Maidan))” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Shamsudin. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Wardak (Maidan) (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Keshim, prowincja Badakhshan, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(72) Wpis „Sharif, Mohammad (Wiceminister Spraw Wewnętrznych)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Sharif. Stanowisko: wiceminister spraw wewnętrznych w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(73) Wpis „Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (Wiceminister Sprawiedliwości)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Jalaluddine Shinwari. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: wiceminister sprawiedliwości w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1968 r. Miejsce urodzenia: dystrykt Shinwar, prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(74) Wpis „Siddiqmal, Mohammad Sarwar (Trzeci Sekretarz, »Ambasada« talibów, Islamabad)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mohammad Sarwar Siddiqmal. Stanowisko: trzeci sekretarz, »Ambasada« talibów, Islamabad. Obywatelstwo: afgańskie.”

(75) Wpis „Stanekzai, Sher Abbas (Wiceminister Zdrowia Publicznego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Sher Mohammad Abbas Stanekzai. Stanowisko: wiceminister zdrowia publicznego w rządzie talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Logar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(76) Wpis „Tawana, Maulavi (Gubernator prowincji Paktia)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Taha. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: gubernator prowincji Paktia (Afganistan) pod rządami talibów. Data urodzenia: około 1963 r. Miejsce urodzenia: prowincja Ningarhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

(77) Wpis „Tahis, Hadji (Wiceminister Lotnictwa Cywilnego)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Tahis. Tytuł: Hadji. Stanowisko: wiceminister lotnictwa cywilnego w rządzie talibów. Obywatelstwo: afgańskie.”

(78) Wpis „Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (Minister ds. Repatriacji)” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Abdul Raqib Takhari. Tytuł: Maulavi. Stanowisko: minister ds. repatriacji w rządzie talibów. Data urodzenia: między 1968 r. a 1973 r. Miejsce urodzenia: prowincja Takhar, Afganistan. Obywatelstwo: afgańskie.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 280 POZ 11 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L280 - 27 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2006/410/WE, ustalającą kwoty, które zgodnie z art. 10 ust. 2, 143d i 143e rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 udostępnia się EFRROW oraz kwoty dostępne na wydatki w ramach EFGR, a także zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5106)

 • Dz. U. L280 - 25 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 22 października 2007 r. ustalająca kwoty netto wynikające ze stosowania opcjonalnego systemu modulacji w Zjednoczonym Królestwie dla lat kalendarzowych 2007–2012 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5104)

 • Dz. U. L280 - 22 z 200724.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca decyzję Komisji 2004/452/WE określającą wykaz instytucji, których naukowcy mogą uzyskać dostęp do poufnych danych w celach naukowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4672) (1)

 • Dz. U. L280 - 10 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów

 • Dz. U. L280 - 5 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1237/2007 z dnia 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję 2006/696/WE w odniesieniu do wprowadzania na rynek jaj pochodzących ze stad kur niosek zakażonych salmonellą (1)

 • Dz. U. L280 - 3 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1236/2007 z dnia 22 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 w celu wprowadzenia w życie rozporządzenia Rady (WE) nr 378/2007 w sprawie dobrowolnej modulacji

 • Dz. U. L280 - 1 z 200724.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.