Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 24

Jeśli chodzi o koszty produkcji, SSM uzasadniało, że struktura kosztów dla eksportu UE była inna, z powodu innych norm technicznych na rynku wspólnotowym i na rynku rosyjskim. Według przedsiębiorstwa SWR sprzedawane na rynku Wspólnoty musi być zgodne z tzw. normą DIN, której nie wymaga się w Rosji. Tabela zawierająca koszty produkcji (KP) SWR sprzedawanych na rynku krajowym i do Wspólnoty pokazuje, że nie było znacznych rozbieżności między różnymi rodzajami. Dal niektórych rodzajów produktów KP krajowe były nieco wyższe, dla innych z kolei KP wspólnotowe były nieco niższe. Dlatego wyciągnięto wniosek, że ta domniemana różnica nie może wpływać na obliczenia dumpingu.

2.2. Tajlandia 2.2.1. Przegląd okresowy środków obowiązujących w odniesieniu do jednego z producentów eksportujących w Tajlandii Wartość normalna

(77)

(72)

Jako podstawę do określenia wartości normalnej wykorzystano ceny uiszczone lub należne w zwykłym obrocie handlowym od niezależnych klientów na rynku krajowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Podczas okresu przeglądu okresowego w odniesieniu do Tajlandii przedsiębiorstwo sprzedało produkt objęty postępowaniem użytkownikom końcowym na rynku krajowym. Wartość normalna została określona jedynie na podstawie sprzedaży z zyskiem.

(78)

Jako podstawę do określenia wartości normalnej wykorzystano ceny uiszczone lub należne w zwykłym obrocie handlowym od niezależnych klientów na rynku krajowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/9

Cena eksportowa

(79)

Wnioskodawca i producent współpracujący Usha Siam wywiózł do Wspólnoty ograniczoną ilość SWR podczas okresu przeglądu okresowego w odniesieniu do Tajlandii. Wywóz ten objęty był zobowiązaniem cenowym.

do Wspólnoty podczas ODPW. Przedstawia ono również około 80 % całkowitej produkcji tajskiej. Wywóz do Wspólnoty sytuował się na bardzo niskim poziomie podczas okresu dochodzenia przeglądowego. Wywóz do Wspólnoty przez przedsiębiorstwo współpracujące podlega umowie cenowej.

(80)

Dla sprzedaży bezpośredniej na rynek Wspólnoty ceny eksportowe określono na podstawie cen uiszczonych i należnych w zwykłym obrocie handlowym od niezależnych klientów na rynku krajowym, zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego.

Wartość normalna

(85)

(81)

Dla sprzedaży na eksport dokonywanej przez powiązanego importera, Usha Martin UK, ceny eksportowe skonstruowano na podstawie ceny, po której dany produkt był wstępnie odsprzedany niezależnym kupcom we Wspólnocie, zgodnie z art. 2 ust. 9 podstawowego rozporządzenia. Dokonano korekty w odniesieniu do wszystkich kosztów poniesionych między przywozem i odsprzedażą, w tym kosztów sprzedaży, kosztów ogólnych i administracyjnych oraz zysku osiągniętego we Wspólnocie przez przedsiębiorstwa dokonujące przywozu w OD.

Uznano, że całkowity koszt produkcji dla każdego rodzaju eksportowanego produktu nie jest wyższy niż cena krajowa podczas ODWP. W związku z tym niemożliwością było ustalenie wartości normalnej na podstawie cen uiszczonych lub należnych w zwykłym obrocie handlowym od niezależnych klientów na rynku krajowym, zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia podstawowego, w odniesieniu do wszystkich rodzajów SWR wywożonych przez współpracującego tajskiego producenta eksportującego.

(86)

Porównanie

(82)

Ceny krajowe były skonstruowane na podstawie kosztów własnych produkcji i sprzedaży producenta eksportującego, wydatków ogólnych i administracyjnych oraz odpowiedniej marży zysku w wysokości 5 %, na podstawie art. 2 ust. 6 lit. c) rozporządzenia podstawowego oraz zgodnie z art. 2 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

Wartość normalna została porównana ze średnią ceną eksportową dla każdego rodzaju produktu objętego postępowaniem na podstawie ceny ex-works i na tym samym poziomie handlu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.