Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 24

c) Przegląd wygaśnięcia środków antydumpingowych obowiązujących względem Rosji, Tajlandii i Turcji

(12)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych Komisja otrzymała dnia 28 kwietnia 2006 r. wniosek o dokonanie przeglądu wygaśnięcia (złożony łącznie z wnioskiem o częściowy przegląd, o którym mowa wyżej, w motywach 8–11).

(6)

Według wnioskodawców okoliczności, na podstawie których ustanowiono cła, uległy zmianie, a zmiany te mają charakter trwały. Ponadto obaj producenci eksportujący oświadczyli, że obowiązujące poziomy środków antydumpingowych nie są już konieczne do zrównoważenia dumpingu.

(13)

Wniosek został złożony przez Komitet Łącznikowy Branży Lin Stalowych UE (EU Wire Rope Industries – „EWRIS” albo „wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych żelaznych i stalowych lin i kabli.

(7)

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istniały dostateczne przesłanki do wszczęcia dwóch częściowych przeglądów okresowych, w dniu 10 sierpnia 2004 r. Komisja dokonała wszczęcia odpowiednich przeglądów (2). b) Częściowe przeglądy okresowe środków antydumpingowych obowiązujących względem producentów eksportujących z Turcji

(14)

Wniosek o przegląd wygaśnięcia, odnoszący się do wszystkich krajów obecnie objętych rozporządzeniem podstawowym, uzasadniano tym, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody dla przemysłu wspólnotowego.

(8)

Po opublikowaniu zawiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu środków antydumpingowych (3) Komisja otrzymała dnia 28 kwietnia 2006 r. wniosek o dokonanie przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego (złożony łącznie z wnioskiem o przegląd zgodny z art. 11 ust. 2 („przegląd wygaśnięcia”), o którym mowa w motywach 12–15 poniżej. Wniosek został złożony przez Komitet Łącznikowy Branży Lin Stalowych UE (EU Wire Rope Industries – „EWRIS” albo „wnioskodawca”) w imieniu producentów reprezentujących znaczną część, w tym przypadku ponad 50 %, ogólnej produkcji wspólnotowej niektórych żelaznych i stalowych lin i kabli.

(15)

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istniały dostateczne przesłanki do wszczęcia przeglądu wygaśnięcia, w dniu 3 sierpnia 2006 r. Komisja dokonała wszczęcia odpowiedniego przeglądu.

(9)

d) Częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych obowiązujących względem producentów eksportujących z Tajlandii

(16)

Komisji został również przedłożony wniosek dotyczący częściowego przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Wniosek, o zakresie ograniczonym do dumpingu, został złożony przez Usha Siam Steel Industries Public Company Limited – producenta eksportującego SWR z Tajlandii.

(10)

Zakres przeglądu okresowego, o jaki wnosił wnioskodawca, ograniczał się do poziomu dumpingu w przypadku jednego producenta eksportującego z Turcji (wobec którego stosowana jest obecnie zerowa stawka). Według wnioskodawcy poziom istniejących środków nie jest już wystarczający, aby przeciwdziałać dumpingowi wyrządzającemu szkodę.

(17)

Według wnioskodawcy okoliczności, na podstawie których ustanowiono cła, uległy zmianie, a zmiany te mają charakter trwały. Ponadto producent eksportujący oświadczył, że obowiązujące poziomy środków antydumpingowych nie są już konieczne do zrównoważenia dumpingu.

(11)

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istniały dostateczne przesłanki do wszczęcia częściowego przeglądu okresowego, w dniu 3 sierpnia 2006 r. Komisja wszczęła odpowiednio przegląd (4).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.