Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 24

C C C C 51 z 1.3.2006, str. 2. 202 z 10.8.2004, str. 12. 270 z 29.10.2005, str. 38. 181 z 3.8.2006, str. 15.

(18)

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

Stwierdziwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, że istniały dostateczne przesłanki do wszczęcia przeglądu okresowego, w dniu 22 marca 2007 r. Komisja dokonała wszczęcia odpowiedniego przeglądu (5).

(5) Dz.U. C 66 z 22.3.2007, str. 14.

31.10.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 285/3

3. Strony zainteresowane dochodzeniem

(19)

Komisja oficjalnie zawiadomiła producentów eksportujących, przedstawicieli krajów wywozu, importerów, producentów wspólnotowych, użytkowników oraz wnioskodawcę o wszczęciu przeglądu wygaśnięcia i częściowych przeglądów okresowych. Zainteresowanym stronom umożliwiono przedstawienie uwag na piśmie oraz zgłoszenie wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość.

– wybranie próby, na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego wystąpiono do importerów wspólnotowych o zgłoszenie się w terminie 15 dni od rozpoczęcia odpowiednich przeglądów i przedstawienie Komisji informacji, o które wystąpiono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

(23)

Jednakże po zgłoszeniu się tylko jednego importera, który odpowiedział na kwestionariusz, zdecydowano, że kontrola wyrywkowa nie jest w tym przypadku uzasadniona.

4. Kwestionariusze i weryfikacja 3.1. Wyrywkowe kontrole producentów wspólnotowych

(20) (24)

Ze względu na dużą liczbę producentów wspólnotowych uznano za właściwe zbadanie, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową w przeglądzie wygaśnięcia. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową, a w przypadku pozytywnej decyzji – wybranie próby, na mocy art. 17 ust. 2 rozporządzenia podstawowego wystąpiono do producentów wspólnotowych o zgłoszenie się w terminie 15 dni od rozpoczęcia odpowiednich przeglądów i przedstawienie Komisji informacji, o które wystąpiono w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania.

Kwestionariusze wysłano do wszystkich znanych producentów eksportujących z krajów, których dotyczy postępowanie, do jednego importera, o którym mowa w motywie 23, do producentów wspólnotowych biorących udział w próbie i do użytkowników.

(25)

Odpowiedzi na kwestionariusze otrzymano od: — dwóch producentów eksportujących z Federacji Rosyjskiej, dla celów przeglądu okresowego i jeden dla celów przeglądu wygaśnięcia, — jednego producenta eksportującego z Tajlandii i powiązanego z nim importera ze Zjednoczonego Królestwa, — dwóch producentów eksportujących z Turcji, — jednego importera powiązanego z producentami eksportującymi z krajów, których dotyczy postępowanie, — pięciu producentów wspólnotowych objętych próbą, — jednego niepowiązanego importera.

(21)

Po przeanalizowaniu informacji przedłożonych przez 17 producentów wspólnotowych uznano, że należy wybrać pięć przedsiębiorstw jako próbę, przede wszystkim na podstawie ilości ich produkcji i sprzedaży podczas okresu dochodzenia. Próba składa się z następujących przedsiębiorstw: — Bridon GmbH, Gelsenkirchen, Niemcy, — Casar Drahtseilwerk Saar GmbH („Casar”), Saarbrücken, Niemcy, — Wire and Rope Factory Drumet S.A. („Drumet”), Włocławek, Polska, — Manuel Rodrigues de Oliveira SA & Filhos S.A. („Oliveira”), Gemunde, Portugalia, — Tréfileurope S.A., Bourg-en-Bresse, Francja.

(26)

Komisja zgromadziła i zweryfikowała wszystkie informacje, które uznała za niezbędne do swojej analizy, oraz przeprowadziła wizyty weryfikacyjne w następujących przedsiębiorstwach:

a) Rosja 3.2. Wyrywkowe kontrole importerów wspólnotowych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.