Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1279/2007 z dnia 30 października 2007 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Federacji Rosyjskiej oraz uchylające środki antydumpingowe na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji

Data ogłoszenia:2007-10-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 24

(22)

— Severstal-Metiz, Cherepovets — BMK, Beloretsk

Ze względu na dużą liczbę importerów wspólnotowych (32 importerów wymienionych w zgłoszeniu) uznano za właściwe zbadanie, zgodnie z art. 17 rozporządzenia podstawowego, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową w przeglądzie wygaśnięcia. Aby umożliwić Komisji podjęcie decyzji, czy należy przeprowadzić kontrolę wyrywkową, a w przypadku pozytywnej decyzji

b) Tajlandia — Usha Siam Ltd., Bangkok

L 285/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.10.2007

c) Turcja — Celik Halat, Izmit-Kocaeli — Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. („Has Çelik”), Hacilar Kayseri d) Producenci wspólnotowi objęci próbą — Bridon GmbH, Gelsenkirchen, Niemcy — Casar Drahtseilwerk Saarbrücken, Niemcy Saar GmbH („Casar”),

(30)

Okres objęty dochodzeniem w ramach częściowego przeglądu okresowego na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, dotyczącego przywozu od producenta eksportującego z Tajlandii, objął okres od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 31 marca 2007 r. („okres przeglądu okresowego w odniesieniu do Tajlandii”). 6. Ujawnienie informacji i możliwość przedstawienia uwag

(31)

— Wire and Rope Factory Drumet S.A., Włocławek, Polska — Manuel Rodrigues de Oliveria SA & Filhos S.A., Gemunde, Portugalia — Tréfileurope S.A., Bourg-en-Bresse, Francja e) Powiązany importer we Wspólnocie — Usha Martin UK Ltd., Clydebank, Zjednoczone Królestwo f) Niepowiązani importerzy we Wspólnocie — HEKO Industrieerzeugnisse Niemcy GmbH, Hemer,

(32)

Wszystkie zainteresowane strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierzano zalecić nałożenie ostatecznego cła antydumpingowego na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Rosji oraz zakończenie postępowania dotyczącego ceł antydumpingowych na przywóz niektórych lin i kabli żelaznych lub stalowych pochodzących z Tajlandii i Turcji. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyznaczono okres, w którym mogły przedstawić uwagi związane z ujawnieniem tych informacji. Uwagi zainteresowanych stron rozważono i uwzględniono tam gdzie stosowne.

B. PRODUKT OBJĘTY POSTĘPOWANIEM I PRODUKT PODOBNY

1. Produkt objęty postępowaniem Produktem objętym przeglądem wygaśnięcia jest ten sam produkt, który został określony w rozporządzeniu podstawowym, tj. liny i kable stalowe lub żeliwne, włącznie z linami zamkniętymi, z wyjątkiem lin i kabli ze stali nierdzewnej, o maksymalnym przekroju poprzecznym przekraczającym 3 mm, z zamontowanymi łącznikami lub bez nich, pochodzące z krajów objętych postępowaniem („produkt objęty postępowaniem”). SWR są obecnie sklasyfikowane w ramach kodów CN ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 i ex 7312 10 98. Jedna z zainteresowanych stron argumentowała, że objęty postępowaniem produkt powinien zostać podzielony na dwie różne grupy, mianowicie: a) SWR ogólnego zastosowania; i b) SWR mające zastosowanie specjalistyczne. Argumentowała ona również, że druga z tych kategorii, która najprawdopodobniej nie była produkowana w krajach eksportujących, powinna zostać wyłączona z postępowania, gdyż według niektórych importerów rodzaje SWR w ramach tej kategorii są inne niż rodzaje SWR w ramach pierwszej kategorii i nie dochodziło do konkurencji między nimi. Po pierwsze, zainteresowana strona nie dostarczyła żadnych elementów, które wykazałyby, że produkt przywożony z krajów objętych postępowaniem nie jest podobny do tego, który jest wytwarzany przez przemysł wspólnotowy lub że omawiane rodzaje SWR nie stanowią dla siebie konkurencji lub że nie są zamienne. Dlatego też zarzut musiał zostać odrzucony. Ponadto strona ta nie była w stanie wykazać, że definicja i opis danego produktu, tak jak została zdefiniowana w motywach 10–13 rozporządzenia tymczasowego, była błędna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 285 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L285 - 54 z 200731.10.2007

  Wspólne stanowisko Rady 2007/705/WPZiB z dnia 30 października 2007 r. dotyczące przyjęcia na pobyt czasowy niektórych Palestyńczyków przez państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Dz. U. L285 - 52 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. uchylająca decyzję 2001/602/WE w sprawie przyjęcia zobowiązań złożonych w ramach postępowania antydumpingowego, dotyczącego przywozu niektórych żelaznych lub stalowych lin i kabli pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Korei, Malezji, Rosji, Tajlandii i Turcji

 • Dz. U. L285 - 47 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5142) (1)

 • Dz. U. L285 - 42 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5141) (1)

 • Dz. U. L285 - 37 z 200731.10.2007

  Decyzja Komisji z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5140) (1)

 • Dz. U. L285 - 35 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1285/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze ICES I i II b przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L285 - 33 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1284/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów czarniaka na obszarze ICES IIIa i IV oraz wodach WE obszaru IIa, IIIb, IIIc i IIId przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L285 - 31 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1283/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia na obszarze ICES Vb i VIb oraz wodach WE i wodach międzynarodowych obszaru VIaN przez statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa

 • Dz. U. L285 - 30 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1282/2007 z dnia 30 października 2007 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 3149/92 w odniesieniu do końca okresu realizacji rocznego planu dystrybucji żywności w 2007 r.

 • Dz. U. L285 - 28 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1281/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustalające na rok gospodarczy 2006/2007 specjalny kurs wymiany dla sektora rolnego mający zastosowanie do cen minimalnych buraka cukrowego w sektorze cukru dla walut tych państw członkowskich, które nie przyjęły jednej waluty

 • Dz. U. L285 - 26 z 200731.10.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1280/2007 z dnia 30 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.