Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 12 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1291/2007 z dnia 31 października 2007 r. zmieniające po raz 88. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

Data ogłoszenia:2007-11-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 12 - Strona 6

Strona 6 z 6

8.1970 r.; b) w styczniu r. skazany we Włoszech na 5 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 10 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 4 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.”; 20) wpis „Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adres: (a) Via Mirasole 11, Bolonia, Włochy, (b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 25.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L065947 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.10.1995 r., utracił ważność dnia 27.10.2000 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Mounir Ben Habib Ben Al-Taher Jarraya (alias Yarraya). Adres: a) Via Mirasole 11, Bolonia, Włochy; b) Via Ariosto 8, Casalecchio di Reno (Bolonia), Włochy. Data urodzenia: 25.10.1963 r. Miejsce urodzenia: Sfax, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L065947 (tunezyjski paszport wydany dnia 28.10.1995 r., utracił ważność dnia 27.10.2000 r.). Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dnia 10 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.”; 21) wpis „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic, b) Amor, c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy, b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r.).” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Fethi Ben Al-Rabei Ben Absha Mnasri (alias a) Fethi Alic; b) Amor; c) Omar Abu). Adres: a) Via Toscana 46, Bolonia, Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: 6.3.1969 r. Miejsce urodzenia: Baja, Tunezja. Obywatelstwo: tunezyjskie. Nr paszportu: L497470 (tunezyjski paszport wydany dnia 3.6.1997 r., utracił ważność dnia 2.6.2002 r. Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 8 miesięcy pozbawienia wolności.”; 22) wpis „Ahmed Hosni Rarrbo (alias Abdallah, Abdullah). Miejsce urodzenia: Bologhine (Algiera). Data urodzenia: 12 września 1974 r.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Ahmed Hosni Rarrbo (alias a) Rarrbo Abdallah; b) Rarrbo Abdullah). Adres: brak stałego adresu we Włoszech. Data urodzenia: 12.9.1974 r. Miejsce urodzenia: Bologhine, Algieria. Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. skazany we Włoszech przez Sąd Apelacyjny na 8 miesięcy pozbawienia wolności.”;

1.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 287/17

23) wpis „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh, b) Salah Nedal, c) Hitem). Adres: Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy lub Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: a) 1 marca 1970 r., b) 26 marca 1972 r. Miejsce urodzenia: Taiz (Jemen). Obywatelstwo: jemeńskie.” w tytule „Osoby fizyczne” otrzymuje brzmienie: „Nedal Mahmoud Saleh (alias a) Nedal Mahmoud N. Saleh; b) Salah Nedal; c) Hitem). Adres: a) Via Milano 105, Casal di Principe (Caserta), Włochy; b) Via di Saliceto 51/9, Bolonia, Włochy. Data urodzenia: a) 1.3.1970 r.; b) 26.3.1972 r.; Miejsce urodzenia: Taiz, Jemen. Obywatelstwo: jemeńskie. Inne informacje: w styczniu r. skazany we Włoszech na 2 lata pozbawienia wolności. Dnia 17 maja 2004 r. Sąd Apelacyjny w Bolonii potwierdził wyrok (in absentia).”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 287 POZ 12 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L287 - 29 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca decyzję 2007/554/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych przeciwko pryszczycy w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5284) (1)

 • Dz. U. L287 - 25 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2007 r. zmieniająca listę ekspertów mianowanych na członków komitetów naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz przedłużająca ich mandaty

 • Dz. U. L287 - 23 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przyznania Niemcom dodatkowych trzech dni połowowych za program zwiększenia obecności obserwatorów zgodnie z załącznikiem IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 41/2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5221)

 • Dz. U. L287 - 18 z 20071.11.2007

  Decyzja Komisji z dnia 29 października 2007 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż energii elektrycznej w Szwecji z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2007) 5197) (1)

 • Dz. U. L287 - 10 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1290/2007 z dnia 31 października 2007 r. znoszące zakaz połowów dorsza na obszarze Skagerrak przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 8 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1289/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów dorsza na obszarze Kattegat przez statki pływające pod banderą Szwecji

 • Dz. U. L287 - 6 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1288/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające zakaz połowów plamiaka w wodach WE obszaru ICES Vb i VIa przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L287 - 3 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustalające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 listopada 2007 r.

 • Dz. U. L287 - 1 z 20071.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1286/2007 z dnia 31 października 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.