Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów

Data ogłoszenia:2007-11-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 7

10.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 293/7

DECYZJA RADY z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie mianowania trzech członków i trzech zastępców członków ze Słowacji do Komitetu Regionów (2007/723/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

— pan František KNAPÍK, Primátor mesta Košice, — pan István ZACHARIAŠ, Primátor mesta Moldava nad Bodvou, oraz b) na stanowiska zastępców członków: — pan Ján BLCHÁČ, PhD., Primátor mesta Liptovský Mikuláš, — pan Andrej HRNČIAR, Primátor mesta Martin, — pan Pavel HAGYARI, Primátor mesta Prešov.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 263, uwzględniając propozycję rządu Słowacji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 24 stycznia 2006 r. Rada przyjęła decyzję 2006/116/WE w sprawie mianowania członków i zastępców członków Komitetu Regionów na okres od dnia 26 stycznia 2006 r. do dnia 25 stycznia 2010 r. (1). Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów panów: BENČA, SLAFKOVSKIEGO i BOBÍKA. Trzy stanowiska członków Komitetu Regionów zwolniły się w związku z wygaśnięciem mandatów pana KRÁLIKA i pana VÍTKA oraz pani MIKUŠOVEJ,

(2)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Niniejszym następujące osoby są mianowane w Komitecie Regionów na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.: a) na stanowiska członków: — pan Andrej ĎURKOVSKÝ, Primátor hlavného mesta SR – Bratislavy,

Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 listopada 2007 r. W imieniu Rady

R. PEREIRA

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 56 z 25.2.2006, str. 75.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 293 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L293 - 10 z 200710.11.2007

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (  Dz.U. L 132 z 24.5.2007)

 • Dz. U. L293 - 9 z 200710.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/12/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania szefa grupy dowodzenia UE w Neapolu dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L293 - 8 z 200710.11.2007

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa BiH/10/2007 z dnia 25 września 2007 r. w sprawie mianowania dowódcy sił UE dla operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L293 - 5 z 200710.11.2007

  Decyzja Rady z dnia 22 października 2007 r. w sprawie udzielenia przez władze Rumunii nadzwyczajnej pomocy publicznej w celu złagodzenia skutków suszy w latach 2006–2007 dla sektora rolnego

 • Dz. U. L293 - 3 z 200710.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1319/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w odniesieniu do stosowania pasz pochodzących z działek będących w pierwszym roku konwersji na rolnictwo ekologiczne

 • Dz. U. L293 - 1 z 200710.11.2007

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1318/2007 z dnia 9 listopada 2007 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.