Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 23

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 23

Strona 23 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte owoce i orzechy są całkowicie uzyskane, i wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 9 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji Herbata, nawet aromatyzowana

0902

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa, korzenie i bulwy jadalne z pozycji 0714 lub owoce są całkowicie uzyskane Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją 0708 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 12 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 1301, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 0910

Mieszanki przypraw

Dział 10

Zboża

ex Dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; z wyjątkiem:

ex 1106

Mąka, grysik i puder z suszonych, łuskanych roślin strączkowych objętych pozycją 0713 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice (na przykład balsamy)

Dział 12

1301

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektan; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, uzyskiwane z produktów roślinnych: – Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych – Pozostałe Wytwarzanie z niemodyfikowanych śluzów i zagęszczaczy Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 14 są całkowicie uzyskane

Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; materiały roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/27

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex Dział 15

Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego; z wyjątkiem: Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 1503: – Tłuszcz z kości lub odpadów

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

1501

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0203, 0206 i 0207 oraz kości objętych pozycją 0506 Wytwarzanie z mięsa lub podrobów jadalnych ze świń objętych pozycjami 0203 i 0206 oraz mięsa i podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją 0207

– Pozostałe

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 – Tłuszcz z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 0201, 0202, 0204 i 0206 oraz kości objętych pozycją 0506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Frakcje stałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1504 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z surowego tłuszczu z wełny objętego pozycją 1505

– Pozostałe

ex 1505 1506

Rafinowana lanolina Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, łącznie z innymi materiałami objętymi pozycją 1506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

od 1507 do 1515

Oleje roślinne i ich frakcje: – Olej sojowy, olej z orzeszków ziemnych, olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu, olej tungowy, olej oiticica, wosk mirtowy, wosk japoński, frakcje oleju jojoba oraz olejów do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż wytwarzanie środków spożywczych przeznaczonych do spożycia przez ludzi – Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojoba – Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie z innych materiałów objętych pozycjami od 1507 do 1515 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

L 297/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.