Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 25

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 25

Strona 25 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Zawierające więcej niż 20 % masy mięsa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyskane, i wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyskane

1903

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziemniaczanej objętej pozycją 1108 Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 1806, w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata oraz ich pochodnych) są całkowicie uzyskane, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1904

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby: Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin; z wyjątkiem: Ignamy, słodkie ziemniaki i inne podobne jadalne części roślin zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane) Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem działu 11

ex Dział 20

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 2001

ex 2004 i ex 2005 2006

2007

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/31

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex 2008

– Orzechy, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

Wytwarzanie, w którym wartość użytych orzechów i nasion oleistych pochodzących, objętych pozycjami 0801, 0802 oraz od 1202 do 1207 przekracza 60 % ceny ex-works produktu

– Masło orzechowe, mieszanki na bazie zbóż, rdzenie palmowe, kukurydza

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Pozostałe z wyjątkiem owoców i orzechów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierających dodatku cukru, mrożone

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

2009

Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych działem 17, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex Dział 21

Różne przetwory spożywcze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); palona cykoria i inne palone substytuty kawy oraz jej wyciągi, esencje i koncentraty

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym całość użytej cykorii jest całkowicie uzyskana

2103

Sosy i preparaty do nich stosowane; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda:

– Sosy i preparaty do nich stosowane; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć mąki lub mączki z gorczycy lub gotowej musztardy

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.