Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 36

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 36

Strona 36 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

4005

Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

4012

Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z poduszką powietrzną, bieżniki opon, ochraniacze dętek, gumowe: – Bieżnikowane pneumatyczne opony, pełne lub z poduszką powietrzną, gumowe – Pozostałe Bieżnikowanie opon używanych

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 i 4012 Wytwarzanie z ebonitu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Usuwanie wełny ze skóry owiec lub jagniąt Dogarbowywanie wstępnie garbowanych skór Lub Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4017 ex Dział 41

Artykuły z ebonitu Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione; z wyjątkiem:

ex 4102

Surowe skóry owcze, jagnięce, bez wełny

od 4104 do 4106

Skóry, garbowane lub „crust”, bez wełny lub odwłoszone, nawet dwojone, ale niewyprawione inaczej

4107, 4112 i 4113

Skóra poddana dalszej wyprawie po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę pergaminowaną, odwłoszona, nawet dwojona, inne niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114 Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana, metalizowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 4104 do 4113

ex 4114

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami od 4104 do 4106, 4107, 4112 lub 4113, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 42

Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (inne niż z jelit jedwabników) Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich; z wyjątkiem:

ex Dział 43

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4302

Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, połączone: – Płaty, krzyże i podobne kształty Wybielanie lub barwienie, z cięciem i łączeniem garbowanych lub wykończonych skór Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych

– Pozostałe

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/49

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

4303

Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i pozostałe wyroby futrzarskie

Wytwarzanie z niepołączonych skór futerkowych, garbowanych lub wykończonych objętych pozycją 4302

ex Dział 44

Drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4403

Drewno zgrubnie obrobione (kantówka)

Wytwarzanie z drewna nieobrobionego, nawet nie okorowanego, lub zaledwie zgrubnie obrobionego

ex 4407

Drewno piłowane lub łupane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone o grubości powyżej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę

Struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

ex 4408

Arkusze do fornirowania (także uzyskane przez cięcie laminowanego drewna) oraz na sklejki, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, łączone, oraz inne drewno piłowane wzdłużnie, łączone lub łuszczone, o grubości nieprzekraczającej 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę

Łączenie, struganie, szlifowanie lub łączenie na zakładkę

ex 4409

Drewno nieprzerwanie kształtowane wzdłuż brzegów, końców czy płaszczyzn, także strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę:

– Szlifowane lub łączone na zakładkę

Szlifowanie lub łączenie na zakładkę

– Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

od ex 4410 do ex 4413

Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi oraz inne deski profilowane

Frezowanie lub profilowanie

ex 4415

Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna

Wytwarzanie z desek nieciętych na wymiar

ex 4416

Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich części, z drewna

Wytwarzanie z rozszczepionych klepek, niepoddanych innej obróbce poza przepiłowaniem na dwóch podstawowych powierzchniach

ex 4418

– Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć komórkowych płyt drewnianych, gontów i dachówek

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 36 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.