Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 37

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 37

Strona 37 z 64

– Kształtki i profile

Frezowanie lub profilowanie

ex 4421

Drewienka na zapałki; drewniane kołki lub szpilki do obuwia

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem drewna ciągniętego objętego pozycją 4409

L 297/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex Dział 45

Korek i artykuły z korka; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4503

Artykuły z korka naturalnego

Wytwarzanie z korka objętego pozycją 4501

Dział 46

Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 47

Ścier z drewna lub z pozostałego włóknistego materiału celulozowego; papier lub tektura, z odzysku (makulatura i odpady)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 48

Papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4811

Papier i tektura, tylko liniowane i kratkowane

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

4816

Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe (inne niż te objęte pozycją 4809), matryce powielaczowe i płyty offsetowe z papieru, nawet pakowane w pudełka

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

4817

Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podobne opakowania, z papieru lub tektury, zawierające zestaw materiałów piśmiennych

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4818

Papier toaletowy

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

ex 4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki opakowaniowe z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg włókien celulozowych

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/51

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex 4820

Bloki listowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu

Wytwarzanie z materiałów do wytwarzania papieru objętych działem 47

ex Dział 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4909

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

4910

Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włączając bloki kalendarzowe:

– Kalendarze typu „wiecznego” lub z wymiennymi blokami wykonane na bazie materiału innego niż papier lub tektura

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

ex Dział 50

Jedwab; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 5003

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzebne lub czesane

Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwabiu

od 5004 do ex 5006

Przędza jedwabna i przędza z odpadów jedwabiu

Wytwarzanie z (7): — surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, innych włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia,

L 297/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 37 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.