Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 39

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 39

Strona 39 z 64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/55

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

od 5309 do 5311

Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7) Wytwarzanie z (7): — — — — przędzy z włókna kokosowego, przędzy jutowej, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub papieru

— lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu od 5401 do 5406 Nici z włókien ciągłych chemicznych Wytwarzanie z (7): — surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów papieru do wytwarzania

5407 i 5408

Tkaniny z przędzy z włókien ciągłych chemicznych: – Zawierające nitkę gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

L 297/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z ( ):

7

— — —

przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub papieru

— lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu od 5501 do 5507 od 5508 do 5511 Włókna odcinkowe chemiczne Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z (7): — surowego jedwabiu lub odpadów jedwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

Przędza i nici do szycia z włókien odcinkowych chemicznych

od 5512 do 5516

Tkaniny z włókien odcinkowych chemicznych: – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7) Wytwarzanie z (7): — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych,

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/57

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub papieru

— — lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu ex Dział 56 Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich; z wyjątkiem: Wytwarzanie z (7): — — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów papieru do wytwarzania

5602

Filc, nawet impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany: – Filc igłowany Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże: — — — włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

L 297/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.