Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 40

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 40

Strona 40 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

– Pozostałe

Wytwarzanie z ( ):

7

— —

włókien naturalnych, z włókien odcinkowych chemicznych wykonanych z kazeiny, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

5604

Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym; przędza włókiennicza oraz pasek i podobne materiały, objęte pozycją 5404 lub 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym: – Nić gumowa lub sznurek, pokryte materiałem włókienniczym Wytwarzanie z nici gumowej lub sznurka, niepokrytych materiałem włókienniczym Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

– Pozostałe

5605

Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą lub paskiem, lub podobnym materiałem, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub pokryta metalem

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów papieru do wytwarzania

5606

Przędza rdzeniowa oraz pasek i podobne materiały rdzeniowe, objęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte pozycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia końskiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą szenilową kosmykową); przędza pętelkowa

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów papieru do wytwarzania

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/59

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze: – Z filcu igłowanego Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże: — włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5402, włókno polipropylenowe objęte pozycją 5503 lub 5506, lub włókno polipropylenowe ciągłe objęte pozycją 5501,

których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszystkich przypadkach mniejsza od 9 decytekstów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże – Z innego rodzaju filcu Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): — przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej, przędzy sztucznej, syntetycznej lub

— —

włókien naturalnych, lub odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia

Tkanina z juty może zostać użyta jako podłoże ex Dział 58 Tkaniny specjalne; tkaniny igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty; z wyjątkiem: – Łączone z nitką gumową Wytwarzanie z pojedynczej przędzy (7)

L 297/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 40 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.