Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 42

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 42

Strona 42 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

5907

Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalowane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) i podobne

Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczymi lub wykończeniowymi (takimi jak czyszczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandrowanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowanie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works produktu

5908

Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, świec i wyrobów podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane: – Koszulki żarowe, impregnowane – Pozostałe Wytwarzanie z dzianin workowych Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

od 5909 do 5911

Artykuły włókiennicze do celów technicznych: – Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911 – Tkaniny z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do innych zastosowań technicznych, nawet sfilcowane, impregnowane lub powlekane i pokrywane w inny sposób, cylindryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wielowątkową osnową lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wątkami lub osnowami z pozycji 5911 Wytwarzanie z przędzy, odpadów tkanin lub szmat objętych pozycją 6310 Wytwarzanie z (7): — — przędzy z włókna kokosowego, następujących materiałów: — przędzy politetrafluoroetylenu (8) przędzy wieloskładowej, z poliamidu, powleczonej, impregnowanej lub pokrytej żywicą fenolową przędzy z włókien syntetycznych z poliamidów aromatycznych uzyskanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izoftalowego, nici z politetrafluoroetylenu (8) przędzy z syntetycznych włókien przędnych z polifenylenu tereftalamidu,

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/63

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylową (8)

włókna kopoliestru z poliestru, żywicy kwasu tereftalowego, 1,4cykloheksanedynktanolu i kwasu izoftalowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

— —

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Dział 60

Tkaniny dziane lub szydełkowane

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Dział 61

Odzież i dodatki odzieżowe, z dzianin – Uzyskane przez zszycie lub połączenie w inny sposób dwóch lub więcej kawałków dzianiny, która została wykrojona do kształtu lub uzyskane bezpośrednio w kształcie – Pozostałe Wytwarzanie z przędzy (7) (9)

Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

L 297/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 42 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.