Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 44

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 44

Strona 44 z 64

Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem cholewek przymocowywanych do podeszw wewnętrznych lub innych części składowych podeszew objętych pozycją 6406 Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

6308

Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania do sprzedaży detalicznej

ex Dział 64

Obuwie, getry i podobne artykuły; części tych artykułów; z wyjątkiem:

6406

Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); wyjmowane wkładki, podkładki pod pięty i tym podobne artykuły oraz ich części Nakrycia głowy i ich części; z wyjątkiem:

ex Dział 65

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (9)

6503

Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, wykonane z korpusów, stożków lub płatów do kapeluszy, objętych pozycją 6501, nawet z podszyciem i przybraniem Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z dzianin lub wykonane z koronki, filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet z podszyciem lub przybraniem; siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszyciem lub przybraniem

6505

Wytwarzanie z przędzy lub włókien tekstylnych (9)

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/67

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex Dział 66

Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części; z wyjątkiem: Parasole i parasole przeciwsłoneczne (włączając parasole-laski, parasole ogrodowe i podobne parasole)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z łupka poddanego obróbce Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją

6601

Dział 67

Pióra i puch preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; z wyjątkiem:

ex Dział 68

ex 6803

Wyroby z łupków i łupków scalonych

ex 6812

Wyroby z azbestu; wyroby z mieszanin na bazie azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu i węglanu magnezu Wyroby z miki; włącznie z miką scaloną lub regenerowaną na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów Wyroby ceramiczne

ex 6814

Wytwarzanie z obrobionej miki (łącznie z miką scaloną lub regenerowaną)

Dział 69

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

ex Dział 70

Szkło i wyroby ze szkła; z wyjątkiem:

ex 7003, ex 7004 i ex 7005 7006

Szkło z warstwą nieodblaskową

Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane, ani nieoprawione w innych materiałach: – Podłoża z płyty szklanej, pokryte warstwą materiału dielektrycznego i półprzewodnikowego zgodnie z normami SEMII (11) – Pozostałe Wytwarzanie z płyt ze szkła nie powlekanego (substratów) objętych pozycją 7006 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7007

Szkło bezpieczne, złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) lub warstwowego Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła

7008

L 297/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 44 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.