Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 45

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 45

Strona 45 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

7009

Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7001

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i pozostałe pojemniki ze szkła, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia, ze szkła

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7013

Wyroby ze szkła, w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (inne niż te objęte pozycją 7010 lub 7018)

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Cięcie wyrobów ze szkła pod warunkiem, że całkowita wartość użytego szkła nieciętego nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu lub Ręczne dekorowanie (z wyjątkiem drukowania sitodrukiem) przedmiotów szklanych ustnie dmuchanych, pod warunkiem że wartość dmuchanego ustnie przedmiotu ze szkła nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7019

Wyroby (inne niż przędza) z włókien szklanych

Wytwarzanie z: — niebarwionej taśmy, niedoprzędów, przędzy lub nici szklanych ciętych, lub waty szklanej

ex Dział 71

Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 7101

Perły naturalne lub hodowlane, sortowane i tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7102, ex 7103 i ex 7104

Obrobione kamienie szlachetne lub półszlachetne (naturalne, syntetyczne lub odtworzone)

Wytwarzanie z nieobrobionych kamieni szlachetnych i półszlachetnych

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/69

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

7106, 7108 i 7110

Metale szlachetne: – W stanie surowym Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 7106, 7108 i 7110 lub Oddzielanie elektrolityczne, termiczne lub chemiczne metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 lub Wytwarzanie stopów metali szlachetnych z pozycji 7106, 7108 lub 7110 między sobą lub z metalami nieszlachetnymi – W stanie półproduktu lub w proszku Wytwarzanie z metali szlachetnych w stanie surowym Wytwarzanie z metali platerowanych metalami szlachetnymi nieobrobionymi Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Wytwarzanie z części metali nieszlachetnych, nieplaterowanych, niepokrytych metalami szlachetnymi, pod warunkiem że wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7107, ex 7109 i ex 7111 7116

Metale platerowane metalem szlachetnym, półwyroby Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych) Sztuczna biżuteria

7117

ex Dział 72

Żeliwo i stal; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7201, 7202, 7203, 7204 lub 7205 Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206 Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7207 Wytwarzanie z żelaza lub stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7218 Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7218 Wytwarzanie ze stali w postaci wlewków lub innych form pierwotnych z pozycji 7206, 7218 lub 7224

7207

Półprodukty z żeliwa lub ze stali niestopowej

od 7208 do 7216 7217 ex 7218, od 7219 do 7222 7223 ex 7224, od 7225 do 7228

Wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali niestopowej Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile ze stali nierdzewnej Drut ze stali nierdzewnej Półwyroby, wyroby walcowane płaskie, sztaby i pręty, kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałych stali stopowych, sztaby i pręty drążone nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopowej lub niestopowej

L 297/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 45 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.