Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 46

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 46

Strona 46 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

7229

Drut z pozostałej stali stopowej

Wytwarzanie z półwyrobów objętych pozycją 7224 Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206 Wytwarzanie z materiałów objętych pozycją 7206

ex Dział 73

Artykuły z żeliwa lub stali; z wyjątkiem:

ex 7301

Ścianka szczelna

7302

Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych, z żeliwa lub stali: odbojnice i szyny zębate, iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy skrzyżowań, podkłady kolejowe, nakładki stykowe, siodełka szynowe, kliny siodełkowe, podkładki szynowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa lub stali

7304, 7305 i 7306 ex 7307

Wytwarzanie z materiałów objętych pozycjami 7206, 7207, 7218 lub 7224

Łączniki rur i przewodów rurowych ze stali nierdzewnej (Nr ISO X5CrNiMo 1712), składające się z kilku części

Toczenie, wiercenie, rozwiercanie, gwintowanie, usuwanie krawędzi i piaskowanie przedkuwek, których wartość nie przekracza 35 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć spawanych kątowników, kształtowników i profili objętych pozycją 7301

7308

Konstrukcje (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 9406) i części konstrukcji (na przykład mosty i części mostów, wrota śluz, wieże, maszty kratowe, dachy, szkielety konstrukcji dachów, drzwi i okna oraz ramy do nich, progi drzwiowe, okiennice, balustrady, filary i kolumny), z żeliwa lub stali; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, rury i tym podobne, przygotowane do stosowania w konstrukcjach, z żeliwa lub stali Łańcuch przeciwpoślizgowy

ex 7315

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 7315, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 74

Miedź i artykuły z miedzi; z wyjątkiem:

7401

Kamienie miedziowe; (miedź wytrącona)

miedź

cementacyjna

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/71

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

7402

Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

7403

Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie:

– Miedź rafinowana

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Stopy miedzi i miedź rafinowana zawierająca inne elementy

Wytwarzanie z miedzi rafinowanej, nieobrobionej, lub z odpadów i złomu miedzi

7404

Odpady miedzi i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

7405

Stopy przejściowe miedzi

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 75

Nikiel i artykuły z niklu; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

od 7501 do 7503

Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz inne produkty pośrednie hutnictwa niklu; nikiel nieobrobiony; odpady i złom niklu

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 76

Aluminium i artykuły z aluminium; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

L 297/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 46 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.