Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 47

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 47

Strona 47 z 64

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

7601

Aluminium nieobrobione plastycznie

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

lub Wytwarzanie poprzez obróbkę termiczną lub elektrolityczną z aluminium niestopowego lub odpadów i złomu aluminium 7602 Odpady aluminium i złom Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, Jednakże, można użyć siatki, tkaniny, rusztów, tkanin sieciowych, ogrodzenia, tkanin wzmacniających i podobnych materiałów (w tym taśm zamkniętych) z drutu aluminiowego, i siatki metalowej rozciąganej z aluminium, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 7616

Wyroby z aluminium inne niż siatka, tkaniny, ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) z drutu aluminiowego, i siatka metalowa rozciągana z aluminium

Dział 77

Przewidziane do ewentualnego przyszłego wykorzystania w Systemie Zharmonizowanym Ołów i artykuły z ołowiu; z wyjątkiem: Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex Dział 78

7801

Ołów nieobrobiony plastycznie: – Ołów rafinowany Wytwarzanie z ołowiu przed osrebrzaniem lub ołowiu surowego Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7802 Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

– Pozostałe

7802

Odpady ołowiu i złom

15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/73

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

ex Dział 79

Cynk i artykuły z cynku; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

7901

Cynk nieobrobiony plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 7902

7902

Odpady cynku i złom

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex Dział 80

Cyna i artykuły z cyny; z wyjątkiem:

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu, i w którym wartość wszystkich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

8001

Cyna nieobrobiona plastycznie

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Nie można jednakże użyć odpadów i złomu objętych pozycją 8002

8002 i 8007

Odpady cyny i złom; inne wyroby z cyny

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 81

Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów:

– Pozostałe metale nieszlachetne, obrobione; artykuły z tych materiałów:

Wytwarzanie, w którym wartość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 297/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.11.2007

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - Strona 47 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.