Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3

Tytuł:

Protokół 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

Data ogłoszenia:2007-11-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3

Strona 1 z 64
15.11.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 297/3

PROTOKÓŁ 6 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

SPIS TREŚCI

TYTUŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

5 5

Artykuł 1

Definicje

TYTUŁ II

DEFINICJA POJĘCIA „PRODUKTY POCHODZĄCE”

5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9

Artykuł 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Artykuł 5 Artykuł 6 Artykuł 7 Artykuł 8 Artykuł 9 Artykuł 10 Artykuł 11

Wymogi ogólne Kumulacja we Wspólnocie Kumulacja w Algierii Produkty całkowicie uzyskane Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu Niewystarczająca obróbka lub przetworzenie Jednostka kwalifikacyjna Akcesoria, części zapasowe i narzędzia Zestawy Elementy neutralne

TYTUŁ III

WYMOGI TERYTORIALNE

9 9 10 10

Artykuł 12 Artykuł 13 Artykuł 14

Zasada terytorialności Transport bezpośredni Wystawy

TYTUŁ IV

ZWROT LUB ZWOLNIENIE

10 10

Artykuł 15

Zakaz zwrotu lub zwolnienia z należności celnych

TYTUŁ V

DOWÓD POCHODZENIA

11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15

Artykuł 16 Artykuł 17 Artykuł 18 Artykuł 19 Artykuł 20 Artykuł 21 Artykuł 22 Artykuł 23 Artykuł 24 Artykuł 25 Artykuł 26 Artykuł 27

Wymogi ogólne Procedura wystawiania świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Świadectwa przewozowe EUR.1 lub EUR-MED wystawiane z mocą wsteczną Wystawianie duplikatu świadectwa przewozowego EUR.1 lub EUR-MED Wystawianie świadectw przewozowych EUR.1 lub EUR-MED na podstawie dowodu pochodzenia wystawionego lub sporządzonego uprzednio Rozróżnienie księgowe Warunki sporządzania deklaracji na fakturze lub deklaracji EUR-MED na fakturze Upoważniony eksporter Termin ważności dowodu pochodzenia Przedkładanie dowodu pochodzenia Przywóz partiami Zwolnienia z dowodu pochodzenia

L 297/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Deklaracja dostawcy Dokumenty uzupełniające Przechowywanie dowodów pochodzenia, deklaracji dostawcy i dokumentów uzupełniających Niezgodności i błędy formalne Kwoty wyrażone w euro 15 15 16 16 16

15.11.2007

Artykuł 27a Artykuł 28 Artykuł 29 Artykuł 30 Artykuł 31

TYTUŁ VI

UZGODNIENIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY ADMINISTRACYJNEJ

17 17 17 17 18 18 18

Artykuł 32 Artykuł 33 Artykuł 33a Artykuł 34 Artykuł 35 Artykuł 36

Wzajemna pomoc Weryfikacja dowodów pochodzenia Weryfikacja deklaracji dostawcy Rozstrzyganie sporów Kary Strefy wolnocłowe

TYTUŁ VII

CEUTA I MELILLA

18 18 18

Artykuł 37 Artykuł 38

Stosowanie protokołu Warunki specjalne

TYTUŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19 19 19

Artykuł 39 Artykuł 40

Zmiany w protokole Przepisy przejściowe dotyczące towarów w tranzycie lub towarów składowanych

Wykaz załączników

ZAŁĄCZNIK I ZAŁĄCZNIK II ZAŁĄCZNIK IIIa ZAŁĄCZNIK IIIb ZAŁĄCZNIK IVa ZAŁĄCZNIK IVb ZAŁĄCZNIK V ZAŁĄCZNIK VI

Uwagi wprowadzające do wykazu w załączniku II Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia Wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR.1 Wzory świadectwa przewozowego EUR-MED i wniosku o wystawienie świadectwa przewozowego EUR-MED Tekst deklaracji na fakturze Tekst deklaracji na fakturze EUR-MED Wzór deklaracji dostawcy Wzór długoterminowej deklaracji dostawcy

20 25 96 101 106 109 113 114

Wspólne deklaracje

WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Księstwa Andory WSPÓLNA DEKLARACJA dotycząca Republiki San Marino

116 116

15.11.2007

PL TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej k)

L 297/5

„działy” i „pozycje” oznaczają działy i pozycje (kody czterocyfrowe) używane w nomenklaturze Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów, zwanego w niniejszym protokole „Zharmonizowanym Systemem” lub „HS”; „klasyfikowany” odnosi się do klasyfikacji produktu lub materiału w poszczególnej pozycji;

Artykuł 1 Definicje l)

Do celów niniejszego protokołu:

a)

„wytwarzanie” oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem lub czynnościami szczególnymi;

m) „przesyłka” oznacza produkty, które są albo wysłane w tym samym czasie od jednego eksportera do jednego odbiorcy, albo objęte jednym dokumentem przewozowym obejmującym ich transport od eksportera do odbiorcy albo, w przypadku braku takiego dokumentu, jedną fakturą; n) „terytoria” obejmują wody terytorialne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 297 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L297 - 1 z 200715.11.2007

    Decyzja nr 2/2007 Rady Stowarzyszenia UE-Algieria z dnia 16 października 2007 r. zmieniająca Protokół 6 do Układu Eurośródziemnomorskiego dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.