Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 3

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 273 z 10.10.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, str. 92)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 3

3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/3

SPROSTOWANIA

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 273 z dnia 10 października 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, str. 92)

Na str. 41 (w wydaniu specjalnym na str. 132), w załączniku VII, rozdział V, litera A punkt 2: zamiast: „Mleko lub przetwory mleczne poddane obróbce lub przetworzeniu muszą podlegać obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 2 oC przez 15 sek. …”, „Mleko lub przetwory mleczne poddane obróbce lub przetworzeniu muszą podlegać obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej 72 oC przez 15 sek. …”.

powinno być:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 12 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania dziatań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (  Dz.U. L 394 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L30 - 4 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/981/WE) Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, (TDCA) w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe (  Dz.U. L 370 z 27.12.2006)

  • Dz. U. L30 - 1 z 20073.2.2007

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.