Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4 - Strona 2

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/981/WE) Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, (TDCA) w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe (  Dz.U. L 370 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4 - Strona 2

Strona 2 z 3

(ii)

3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 grudnia 2006 r. Sporządzono w Brukseli, dnia 12 grudnia 2006 r. W imieniu Rady Współpracy Artykuł 4 E. TUOMIOJA Z. S. T. SKWEYIYA Współprzewodniczący

L 30/5

(iii) dowód pochodzenia został przedstawiony przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej w celu zastosowania preferencji taryfowych wcześniej przyznanych w ramach GSP, które są skonsolidowane na podstawie niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

L 30/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2007

ZAŁĄCZNIK

I.

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA

Lepszy dostęp do rynku dla produktów samochodowych pochodzących z Republiki Południowej Afryki 1. Improvements to Annex II, List 4 (a) Motor cars: the preferential tariff rate to be applied to the products listed below and originating in South Africa would be based on the following phase-down schedule: (i) (ii) (iii) 15 December 2006: 3,5 % 1 January 2007: 1,5 % 1 January 2008: 0 %.

HS 96

HS 06

8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703

10 10 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 31 31 32 32 32 33 33 33 90 90

10 90 10 90 11 19 90 11 19 90 10 90 10 90 11 19 90 11 19 90 10 90

8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703 8703

10 10 21 21 22 22 23 23 23 24 24 31 31 32 32 32 33 33 33 90 90

11 18 10 90 10 90 11 19 90 10 90 10 90 11 19 90 11 19 90 10 90

(b)

Elimination with effect from 15 December 2006 of the duties on all the other products contained in Annex II, List 4, as listed below: Chassis fitted with engines

HS 96

HS 06

8706 8706 8706 8706

00 00 00 00

11 19 91 99

8706 8706 8706 8706

00 00 00 00

11 19 91 99

3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Bodies (including cabs), for the motor vehicles

L 30/7

HS 96

HS 06

8707 8707 8707 8707

10 10 90 90

10 90 10 90

8707 8707 8707 8707

10 10 90 90

10 90 10 90

Parts and accessories of the motor vehicles

HS 96

HS 06

8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708

10 10 21 21 29 29 31 31 31 39 39 40 40 50 50 60 60 60 70 70 70 70 80 80 91 91 92 92 93 93 94 94 99 99 99 99 99

10 90 10 90 10 90 10 91 99 10 90 10 90 10 90 10 91 99 10 50 91 99 10 90 10 90 10 90 10 90 10 90 10 30 50 92 98

8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708

10 10 21 21 29 29 31 31 31 39 39 40 40 50 50 60 60 60 70 70 70 70 80 80 91 91 92 92 93 93 94 94 99 99 99 99 99 99

10 90 10 90 10 90 10 91 99 10 90 10 90 10 90 10 91 99 10 50 91 99 10 90 10 90 10 90 10 90 10 90 11 19 30 50 92 98

2.

Transposition of the GSP into the TDCA, at a date to be agreed upon, with regard to HS codes other than those mentioned in paragraph 1, where the current treatment of South African exports is more favourable under GSP than under the TDCA.

L 30/8

PL

II.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI

3.2.2007

Lepszy dostęp do rynku dla produktów samochodowych pochodzących ze Wspólnoty Europejskiej (to be read with Appendix 1 attached to this Annex) 1. Improvements to Annex III, List 5 (a) Tariff lines to be moved to Annex III, List 1, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

4013 10 00 8538 10 20 (b)

4013 10 00 8538 10 00

Tariff lines to be moved to Annex III, List 3, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8708 40 50 8708 50 40 8708 60 40 (c)

8708 99 70 8708 50 40 8708 60 40

Tariff lines currently under motors partial 1 to be given an additional cumulative yearly preference of 1 percentage point to be introduced on 15 December 2006 and 1 January 2007. This will be achieved via the creation of a new category: ‘motors partial 3’.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 12 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania dziatań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (  Dz.U. L 394 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L30 - 3 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 273 z 10.10.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, str. 92)

  • Dz. U. L30 - 1 z 20073.2.2007

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.