Logowanie

Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4 - Strona 3

Tytuł:

Sprostowanie do decyzji nr 1/2006 (2006/981/WE) Rady Współpracy UE – Republika Południowej Afryki z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej zmiany załączników II i III do Umowy o handlu, rozwoju i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Południowej Afryki, z drugiej strony, (TDCA) w celu stopniowego wycofywania i zniesienia ceł nakładanych na niektóre produkty samochodowe (  Dz.U. L 370 z 27.12.2006)

Data ogłoszenia:2007-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4 - Strona 3

Strona 3 z 3

HS 96

HS 06

8704 21 80 8704 31 80 8704 90 80 (d)

8704 21 80 8704 31 80 8704 90 80

Tariff lines currently under motors partial 1 to be granted an additional cumulative yearly preference of 1 percentage point to be introduced on 15 December 2006, 1 January 2007 and 1 January 2008. This will be achieved via the creation of a new category: ‘motors partial 4’.

HS 96

HS 06

8701 8704 8704 8704 8704 8704 8704 2.

20 21 22 23 31 32 90

20 90 90 90 90 90 90

8701 8704 8704 8704 8704 8704 8704

20 21 22 23 31 32 90

20 90 90 90 90 90 90

Improvements to Annex III, List 6 (a) Tariff lines to be moved to Annex III, List 1, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

6813 8407 8407 8408 8409 8409 8483

90 33 34 10 91 99 10

10 00 90 90 90 38 35

6813 8407 8407 8408 8409 8409 8483

90 33 34 10 91 99 10

00 00 00 00 90 30 00

3.2.2007

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 30/9

HS 96

HS 06

8483 8483 8512 8708 8708 9026

50 90 90 39 39 20

90 20 00 30 45 80

8483 8483 8512 8708 8708 9026

50 90 90 39 39 20

00 00 00 30 45 00

(b)

Tariff line to be moved to Annex III, List 3, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8532 10 90

8532 10 90

(c)

Tariff line to be moved to Annex III, List 4, as from 15 December 2006:

HS 96

HS 06

8708 99 20

8708 99 20

(d)

Tariff lines to be given a non-cumulative cut of 5 percentage points as from 15 December 2006. This will be done by moving them to Annex III, List 5, ‘motors partial 2’:

HS 96

HS 06

6813 8302 8302 8409 8409 8701 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708

10 10 30 91 99 20 29 39 39 39 40 50 50 50 60 60 70 91 91 92 93 93 93 94 94 99

20 00 90 27 27 10 00 20 40 90 90 15 50 90 15 90 90 10 90 90 25 55 90 20 90 30

9401 20 00

6813 8302 8302 8409 8409 8701 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 8708 9401

10 10 30 91 99 20 29 39 39 39 40 99 50 50 60 60 70 91 91 92 93 93 93 94 94 99 99 20

20 00 90 27 30 10 00 20 40 90 90 80 50 90 15 90 90 00 00 90 25 55 90 20 90 30 50 00

L 30/10

(e)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Tariff line to be given a non-cumulative cut of 15 percentage points. This will be done by moving it to Annex III, List 5, and creating an additional category: ‘motors partial 5’ as from 15 December 2006:

HS 96 HS 06

3.2.2007

8708 31 20 (f)

8708 31 20

Tariff lines to be given a cumulative yearly preference, to be introduced on 15 December 2006, 1 January 2007, 1 January 2008, 1 January 2009 and 1 January 2010. This will be achieved via the creation of a new category: ‘motors partial 6’.

HS 96 HS 06

8703 8703 8703 8703 8703 8703 8706

22 23 24 31 32 33 00

90 90 90 90 90 90 10

8703 8703 8703 8703 8703 8703 8706

22 23 24 31 32 33 00

90 90 90 90 90 90 10

In accordance with the above, it is understood that if the MFN duties on these products originating in the European Community were to be applied below 25 %, the matter will be revised. (g) Tariff line to be moved to Annex III, List 5, motors partial 4 from 15 December 2006:

HS 96 HS 06

8706 00 20

8706 00 20

3.2.2007

Appendix 1 Addendum to notes to Annex III – List 5

Year 1 (2000) Year 2 (2001) Year 3 (2002) Year 4 (2003) Year 5 (2004) Year 6 (2005) Year 7 (2006) Year 8 (2007) Year 9 (2008) Year 10 (2009) Year 11 (2010) Year 12 (2011) Year 13 (2012)

Motors partial 3 Motors partial 4 Motors partial 5 Motors partial 6

26 14 15 30

23 13

22 12

21

20

19

18

PL

26

24

22

20

19

18

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 30/11

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2007 NR 30 POZ 4 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L30 - 12 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1891/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie wieloletniego finansowania dziatań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie reagowania na zanieczyszczenie spowodowane przez statki i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 (  Dz.U. L 394 z 30.12.2006)

  • Dz. U. L30 - 3 z 20073.2.2007

    Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (  Dz.U. L 273 z 10.10.2002) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, str. 92)

  • Dz. U. L30 - 1 z 20073.2.2007

    Informacja dla czytelników

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.